Zivju produkcijas (bez konserviem) eksports

2013. gadā Latvijas uzņēmēji zivju produkciju eksportēja uz 37 valstīm. Pērn salīdzinājumā ar 2012. gadu zivju produkcijas eksporta apjoms tonnās palielinājās par 5,8% un veidoja 65,4 tūkst. t. Savukārt zivju produkcijas eksporta apjoms naudas izteiksmē palielinājās par 18,4% un sasniedza 95,0 milj. Ls. Tas galvenokārt bija saistīts ar to, ka eksporta apjomā piekto daļu veidoja lašu dzimtas zivju produkcija.

Nozīmīgu daļu zivju produkcijas eksporta apjomā tradicionāli ieņēma ES un NVS valstis. Jau ceturto gadu zivju produkcijas importa struktūrā saglabājās situācija, kad līderpozīcijas tajā ieņēma ES valstis, bet NVS valstis pārvietojās uz otro vietu. Jāatzīmē arī tas, ka salīdzinājumā 2012. gadu ES valstu īpatsvars Latvijas kopējā zivju produkcijas eksporta apjomā palielinājās no 61,5% līdz 63,3% un vienlaikus samazinājās trešo valstu īpatsvars – no 38,5% līdz 36,7%.

Vēl nesen ES valstu vidū līderpozīcijas ieņēma četras valstis – Lietuva, Igaunija, Dānija un Polija – attiecīgi ar 20,3%, 18,7%, 7,6% un 4,9% īpatsvaru no kopējā Latvijas zivju produkcijas eksporta apjoma. 2013. gadā viņiem pievienojās Čehija, jo salīdzinājumā ar 2012. gadu produkcijas eksporta apjoms uz Čehiju palielinājās par 3,6 tūkst. t un Čehijas īpatsvars veidoja jau 6% Latvijas kopējā zivju produkcijas eksporta apjomā. Pērn palielinājās zivju produkcijas eksports uz Dāniju un Lietuvu attiecīgi par 33% un 10%, bet uz Igauniju zivju produkcijas eksporta apjoms samazinājās par 12,4%. Turklāt būtiski samazinājās zivju produkcijas eksports uz tādām valstīm, kā Bulgārija (par 40%), Polija (par 27,8%), Zviedrija (par 23,3%), Rumānija (par 6%), un gandrīz tika pārtraukts zivju produkcijas eksports uz Franciju, jo pērn būtiski samazinājās saidas filejas eksports uz Franciju. Latvija pārtrauca zivju produkcijas eksportu uz Austrāliju, Horvātiju un Singapūru.

Savukārt zivju produkcijas eksporta apjoma pieaugums uz tādam valstīm, kā Čehija, Kipra un Spānija bija būtisks, un pozitīvi ietekmēja kopējā zivju produkcijas eksportu. Vienlaikus palielinājās zivju produkcijas eksporta apjoms uz Grieķiju un Itāliju, kā arī uz Īriju Lielbritāniju un Vāciju, bet eksporta apjoma pieaugums uz šīm valstīm nebija nenozīmīgs.

Pēdējos gados zivju produkcijas eksportā uz Dāniju lielāko daļu veidoja atvēsinātas brētliņas, bet uz Poliju – atvēsinātas mencas. Šogad zivju produkcijas eksporta struktūra uz šīm valstīm ir izmainījusies. Zivju produkcijas eksportā uz Dāniju tagad dominē saidas un mencas filejas (38% no kopējā zivju produkcijas eksporta apjoma uz Dāniju), zivju milti (23%) un kūpināts lasis (23,8%), bet eksportā uz Poliju – saldētas siļķes un brētliņas (34,6% no kopējā zivju produkcijas eksporta apjoma uz Poliju) un atvēsinātas mencas (23%). Uz Lietuvu Latvija galvenokārt eksportēja atvēsinātas un saldētas brētliņas (44,6% no kopējā zivju produkcijas eksporta apjoma uz Lietuvu), atvēsinātas un saldētas siļķes (11,2% ), kā arī uz šo valsti reeksportēja lašu dzimtas zivis (10,8%). Zivju produkcijas eksportā uz Igauniju lielāku daļu veidoja lašu dzimtas zivju reeksports (69,8% no kopējā zivju produkcijas eksporta apjoma uz Igauniju) un saldētas siļķes un brētliņas (19,1%).

Starp trešajām valstīm Latvija zivju produkciju galvenokārt eksportēja uz NVS valstīm (Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju). Šo valstu īpatsvars kopējā zivju produkcijas eksporta apjomā bija pietiekoši liels un sasniedza vairāk nekā 8% uz katru no minētā valstīm. 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu zivju produkcijas eksports uz NVS valstīm kopumā palielinājās par 11% un pieaugums galvenokārt bija saistīts ar to, ka par 65% palielinājās zivju produkcijas eksports uz Krieviju. Turklāt pieauga zivju produkcijas eksports tonnās uz Vidusāzijas valstīm – uz Kazahstānu un Kirgizstānu, bet pieaugums nebija tik būtisks. Savukārt zivju produkcijas eksports uz Moldovu, Ukrainu un Baltkrieviju samazinājās, attiecīgi par 10%, 9% un 2%. Tradicionāli uz NVS valstīm tika eksportētas saldētas brētliņas un reņģes. Taču pērn zivju produkcijas eksporta apjomā uz Krieviju 62,7% veidoja lašu dzimtas zivju re-eksports.

Pārējo trešo valstu (neskaitot NVS) īpatsvars 2013. gadā veidoja 10,2% no Latvijas kopējā zivju produkcijas eksporta apjoma un salīdzinājumā ar 2012. gadu zivju produkcijas eksporta apjoms tonnās uz šīm valstīm samazinājās par 18,2%. Tas galvenokārt bija saistīts ar to, ka samazinājās zivju produkcijas eksporta apjomi no kuģiem, kuri zvejoja Centrālaustrumu Atlantijā Mauritānijas ekonomiskās zonas ūdeņos.