Zivju konservu eksports

Kā liecina statistikas dati 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoms tonnās palielinājās tikai par 2,3% un sasniedza 64,1 tūkst. t. Savukārt naudas izteiksmē sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoms palielinājās par 2,5% un veidoja 61,8 milj. Ls. Latvija eksportēja sagatavotās un konservētās zivis uz 52 valstīm. Latvija sāka eksportēt zivju konservus uz Kipru, Korejas Republiku, Slovēniju, Serbiju un Singapūru, bet tajā pašā laikā pārtrauca eksportēt zivju konservus uz tādam valstīm, kā Irāku, Lībija un Taivāna. Taču šo valstu īpatsvars Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksportā nav liels, un šīs pārmaiņas eksporta struktūrā būtiski neietekmēja Latvijas kopējo sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomu.

NVS valstu tirgus turpināja būt viens no svarīgākajiem sagatavoto un konservēto zivju eksportā. 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu zivju konservu eksporta apjoma pieaugums bija pavisam neliels – tikai 1,1% un vienlaicīgi no 79% līdz 78% samazinājās NVS valstu īpatsvars Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjomā. Naudas izteiksmē sagatavoto un konservēto zivju eksports uz šīm valstīm saglabājās 2012. gada līmenī. Sagatavoto un konservēto zivju eksports samazinājās gandrīz uz visām NVS valstīm, izņemot Ukrainu, Krieviju, Uzbekistānu un Azerbaidžānu. 2013. gadā starp NVS valstīm vislielākais pieaugums sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomā bija Ukrainā – 36%. Jāatzīmē, ka vislabākie rezultāti bija sasniegti tieši 2013. gada IV ceturksnī, kad bija eksportēti 40% no Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjoma uz Ukrainu. Savukārt zivju konservu eksporta apjoma pieaugums tonnās uz Krieviju veidoja tikai 3,4% un vienlaicīgi par 2,9% samazinājās zivju konservu eksports naudas izteiksmē. Zivju konservu eksports tonnās uz Azerbaidžānu palielinājās par 1%, bet pieaugums naudas izteiksmē bija 68%. 2013. gadā Latvijā ražotiem konserviem bija ļoti labas cenas Azerbaidžānas tirgū. Pērn negatīvas tendences ir saskatāmas sagatavoto un konservēto zivju eksportā uz Vidusāzijas valstīm. 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu sagatavoto un konservēto zivju eksports tonnās uz šīm valstīm samazinājās par 19%. Zaudējumi naudas izteiksmē nebija tik būtiski – tikai 5%, jo 2013. gadā Latvijā ražotiem zivju konserviem Vidusāzijas tirgū saglabājās labas cenas. Zivju konservu eksports samazinājās gandrīz uz visām Vidusāzijas valstīm, izņemot Uzbekistānu, uz kurieni zivju konservu eksports palielinājās par 3,6%. Starp Vidusāzijas valstīm Latvijā ražoto zivju konservu noieta apjomi būtiski samazinājās Kazahstānā (par 33%), Tadžikistānā (par 27%) un Kirgizstānā (par 21%). Samazinājās zivju konservu eksports uz Turkmenistānu, bet kritums nebija tik būtisks – 11%.

Starp citām NVS valstīm 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu Latvijā ražoto zivju konservu noieta apjomi samazinājās Baltkrievijā (par 31%), Armēnijā (par 14%) un Moldovā (par 4,6%).

Uz citām trešajām valstīm (neieskaitot NVS valstis) 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoms palielinājās gan tonnās, gan naudas izteiksmē, attiecīgi par 12% un 22%. 2013. gadā šo valstu īpatsvars veidoja 4,3% no Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoma. Pērn salīdzinājumā ar 2012. gadu sagatavoto un konservēto zivju eksports palielinājās uz visām trešajām valstīm (neieskaitot NVS valstis), uz kurieni Latvijas eksportēja zivju konservus, izņemot Austrāliju un Apvienotos Arābu Emirātus. Starp šīm valstīm sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomi visvairāk palielinājās uz Mongoliju (par 26%), Gruziju (par 16%), ASV (par 13%). Savukārt uz citām trešajām valstīm sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoma pieaugums nebija būtisks un neietekmēja Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjomu.

Otro vietu starp valstu grupām, kuras dominē Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomā, pēc NVS valstīm, ar 18% īpatsvaru Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomā ierindojās ES valstis. 2013. gadā Latvija eksportēja sagatavotās un konservētas zivis uz 24 ES valstīm un salīdzinājumā ar 2012. gadu sagatavoto un konservēto zivju eksports uz šīm valstīm palielinājās par 5,7% tonnās un 2,5% naudas izteiksmē. Pozitīvi jāvērtē tas, ka 2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski palielinājās sagatavoto un konservēto zivju eksports uz ES „vecajām” valstīm gan tonnās, gan naudas izteiksmē, attiecīgi par 55% un 69%. Starp ES rietumvalstīm sagatavoto un konservēto zivju eksports palielinājās uz Austriju, Beļģiju, Franciju, Īriju, Lielbritāniju un Somiju. Vienlaikus samazinājās sagatavoto un konservēto zivju eksports uz Grieķiju, Itāliju, Nīderlandi, Portugāli un Spāniju. Taču eksporta apjoma pieaugums vai samazinājums uz šīm valstīm nebija būtisks un neietekmēja Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomu. Savukārt sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoma pieaugums Zviedrijā (par 3,8 reizes), Dānijā (par 36%) un Vācija (par 13%) pozitīvi ietekmēja Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomu. Uz šīm valstīm Latvija pārsvarā eksportēja konservus no makrelēm un anšoviem, kā arī sterilizētus un nesterilizētus konservus no brētliņām un siļķēm.

2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu par 9,4% samazinājās sagatavoto un konservēto zivju eksports uz ES austrumdaļas valstīm. Vienlaikus samazinājās šo valstu īpatsvars un 2013. gadā tas veidoja 11,6% Latvijas kopējā sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjomā. Vairākus gadus liela nozīme Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjomā bija Igaunijai. Taču pēdējos gados Igaunijas īpatsvars Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjomā pakāpeniski samazinājās, un 2013. gadā Igaunijas īpatsvars Latvijas kopējā zivju konservu eksporta apjomā bija viszemākais un veidoja tikai 3,2%. Neskatoties uz to, ka zivju konservu eksports uz Lietuvu 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu samazinājās par 4%, starp ES austrumdaļas valstīm Lietuva pirmo reizi ierindojās pirmajā vietā. Pieauga zivju konservu eksports uz Slovākiju (2 reizes), Poliju (par 28%) un Čehiju (par 10%), bet pieprasījums pēc Latvijā ražotiem zivju konserviem Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā samazinājās.

Kopumā ārējās tirdzniecības bilance zivju produkcijai un sagatavotām un konservētām zivīm ir saglabājusies pozitīva – 41,1 milj. latu, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies par vienu trešdaļu. Galvenokārt tas bija saistīts ar to, ka 2013. gadā zivju produkcijas eksporta apjoma pieaugums naudas izteiksmē būtiski pārsniedza zivju produkcijas importa apjoma pieaugumu.