Vides tehnoloģiju uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "The 28th New Environmental Exposition N-EXPO 2019" laikā Japānā (Tokijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus, kuri darbojas zaļo tehnoloģiju, atkritumu pārstrādes, ūdens attīrīšanas un saistīto IT produktu izstrādē piedalīties tirdzniecības misijā "The 28th New Environmental Exposition N-EXPO 2019" laikā Japānā, kas norisināsies 2019. gada 12. - 15. martā Tokijā!

Tirdzniecības misijas ietvaros Latvijas uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Japānas uzņēmumiem, kā arī pasākuma ietvaros būs iespēja apmeklēt Āzijas lielāko izstādi vides jomā “The 28th New Environmental Exposition N-EXPO 2019. Vairāk informācijas par izstādi šeit.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

10.03. - 11.03. Izlidošana uz Tokiju
12.03. Izstādes apmeklējums;
Tikšanās ar EU - Japan Technology Transfer Desk pārstāvjiem;
13.03. Izstādes apmeklējums;
Tikšanās ar Japan Environmental Technolgy Association pārstāvjiem;
14.03. Individuālās tikšanās ar potenciālajiem  partneriem;
Tikšanās ar Tokyo of University of Technology pārstāvjiem;
15.03. Atgriešanās Latvijā

Pasākuma programma tiks papildināta un precizēta pēc pieteikšanās pasākumam.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv