Uzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "Life Sciences Baltics 2018" laikā Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīvības zinātņu, farmācijas, biotehnoloģiju un medicīnas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Lietuvā, kas norisināsies pasākuma "Life Sciences Baltics " ietvaros 2018. gada 26.-27. septembrī Viļņā.  

Tirdzniecības misijas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt izstādi, prezentēt savu uzņēmumu LIAA stendā un apmeklēt ekspertu lekcijas. Programma pieejama šeit.

Life Sciences Baltics” ir biotehnoloģiju, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju ekspertu starptautiskais forums. Forumā būs iespējams apmainīties ar idejām un dibināt kontaktus ar nozares uzņēmumiem un investoriem no 30 valstīm (lielākoties Izraēlas, Japānas, ASV, Vācijas, u.c.). "Life Sciences Baltics" laikā notiek forums, izstāde, Sturtup sesijas un kontaktbirža. Plašāka informācija - http://lsb2018.com/

  • StartUp uzņēmumiem ir iespēja piedalīties StartUp sesijās, vairāk lasi šeit.
  • Latvijas pārstāvjiem ir iespēja uzstāties konferencē ar lasījumu. Tēmu pieteikšana šeit.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu atpazīstamību dzīves zinātņu investoru vidē un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 25. maijam.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane [at] liaa.gov.lv