Uzņēmuma filiāles nodibināšana Kazahstānā

Lai piereģistrētu ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību/filiāli Kazahstānā, ir nepieciešami šādi dokumenti:

1.     Iesniegums

2.     Izraksts no kompānijas lēmuma par Pārstāvniecības izveidi

3.     LR Uzņēmumu Reģistra izraksts (Reģistrācijas apliecība), kurš pārtulkots kazahu un krievu valodā ( 3 kopijas katrā no minētajām valodām). Dokumentu tulkojumiem jābūt notariāli apliecinātiem, kā arī tulkojumiem ir jābūt legalizētiem (apostille) LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

4.     Kompānijas-nodibinātāja statūtu kopija

5.     Nodibināšanas līguma kopija

6.     Telpu nomas līgums (juridiskās adreses)

7.     LR VID izziņa, kas apliecina kompānijas nodokļu maksātāja statusu

8.     Pārstāvniecības/filiāles statūti, kuros ir norādīts:

  • Pārstāvniecības nosaukums un juridiskā adrese
  • Kompānijas-nodibinātāja nosaukums un juridiskā adrese
  • Pārstāvniecības darbības mērķis un tās pilnvarojums
  • Pārstāvniecības darbības termiņš
  • Pārstāvniecības pārvaldības kārtība un vadības iecelšanas kārtība
  • Likvidācijas noteikumi un Pārstāvniecības īpašuma nodošanas kārtība

9.   Pārstāvniecības vadītāja Pilnvara

10.  Kvīts par reģistrācijas nodevas samaksu (2 MRT)

Dokumentu skenētās elektroniskās kopijas Pārstāvniecības vadītājs vai pilnvarotā persona iesniedz valdības portālā www.e-gov.kz

Pārstāvniecības vadītājam/pilnvarotai personai jābūt reģistrētai RK Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī elektroniskajam parakstam.

Bankas kontu var atvērt, iesniedzot izziņu no www.E-gov.kz portāla par uzņēmuma nodibināšanu un uzrādot Pārstāvniecības statūtu kopiju.

Zīmogu var pasūtīt, uzrādot izziņu no www.E-gov.kz portāla par uzņēmuma nodibināšanu un Pārstāvniecības Statūtu kopiju.

Papildus informācija:
Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»  (skatīt http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003592)