Uzņēmējus aicina izmantot ES finansējuma atbalstu pasākumos, kas sekmē to eksportspēju

10.08.2015.

Kamēr nav izsludināti jaunā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda konkursi, uzņēmēji aicināti izmantot ES finansējuma atbalstu pasākumos, kas sekmē to eksportspēju, aģentūru LETA informēja Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Dace Grīnberga.

Grīnberga norāda, ka Rīgas plānošanas reģionā 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā aktīvi īstenoti dažādi projekti inovāciju veicināšanai un uzņēmējdarbības konkurētspējas uzlabošanai.

Uzņēmējdarbības vidi Rīgas plānošanas reģionā, ko veido divi statistiskie reģioni - Rīgas un Pierīgas reģions -, raksturo vairāki pozitīvi rādītāji, piemēram, jaundibināto uzņēmuma skaita piegums, jaundibināto uzņēmumu skaits uz katriem 1000 iedzīvotājiem, iekšzemes kopprodukts (IKP), kur vairāk nekā puse no Latvijas radīta Rīgas plānošanas reģiona teritorijā.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem pieejamajiem datiem 2012.gadā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās radīti 67% no nacionālā IKP, no kuriem 52% jeb 11 501 370 eiro bija Rīgas reģiona, bet 15% jeb 3 222 662 eiro Pierīgas reģiona pienesums.

Analizējot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas sniegtos datus par pabeigtajiem vai ieviešanas procesā esošiem ES struktūrfondu projektiem, kas īstenoti pēc 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas", arī šeit Rīgas plānošanas reģions ir līderis, realizējot projektus, kas veicinājuši un atbalstījuši uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātes reģionā. Līdz šī gada jūlijam Rīgā un Pierīgā ieguldīti 49% no darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apgūtā ES struktūrfondu finansējuma.

Lai gan Rīgas plānošanas reģionā uzņēmējdarbības attīstības un izaugsmes procesi ir aktīvākie valstī, tomēr "stiprajam jāmaksā vairāk", un līdzās ES līdzfinansējumam tieši Pierīgas reģiona uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta struktūras visvairāk ieguldījuši savus līdzekļus - gandrīz 70% no īstenoto projektu kopējā budžeta ir to ieviesēju līdzekļi. Rīgas gadījumā situācija ir mazliet labāka - līdzās 38% ES atbalstam projektu īstenotājiem nākas ieguldīt 62% sava finansējuma. Šo tendenci jāņem vērā, aplūkojot ES struktūrfondu ieguldījumu uz vienu iedzīvotāju - Pierīgas reģionā tas attiecīgās darbības programmas kontekstā ir 162,71 eiro, bet Rīgā 210,97 eiro uz vienu iedzīvotāju.

Rīgas plānošanas reģiona uzņēmēji īpaši sekmīgi īstenojuši projektus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", gūstot atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos, ārējo mārketingu, iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, kā arī ar eksporta jautājumiem saistītu konferenču vai semināru rīkošanu Latvijā.

Vēl līdz šī gada 30.oktobrim ieskaitot uzņēmēji ir aicināti iesniegt projektus, lai veidotu sadarbības kontaktus ar ārvalstu partneriem un apgūtu jaunus eksporta tirgus. Turklāt, reaģējot uz mainīgo un nestabilo starptautisko ekonomisko situāciju saistībā ar Krievijas un Ukrainas konfliktu, pēc Ekonomikas ministrija rosinājuma 2014.gadā veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ieviešanu, kas paplašina atbalsta saņēmēju loku.

Detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā.

2007.-2013.gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansējums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai ir 17 miljoni eiro. Līdz šī gada jūlijam šajā aktivitātē kopā Latvijā īstenoti 2586 projekti, bet Rīgas plānošanas reģionā 2032 projekti, no kuriem lielākā daļa ir Rīgas uzņēmēju iniciatīvas, piesaistot finansējumu 8 009 650 eiro apjomā.

Ar ES fondu ieguldījumu reģionos ikviens interesents var iepazīties reģionālo struktūrfondu un uzņēmējdarbības centru kopīgi veidotajā un uzturētajā interneta vietnē "www.esfinanses.lv"