Uzņēmēji apmeklē Uzbekistānu Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes ietvaros

No šī gada 27. līdz 29. maijam notika Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizīte uz Uzbekistānu (Taškentu un Samarkandu), kuru pavadīja uzņēmēju delegācija.

Vizītes ietvaros uzņēmējiem tika organizēta darba programma Taškentā un Samarkandā, un programmas biznesa sadaļas galvenie pasākumi bija divpusējās tikšanās. Tām sekoja Latvijas - Uzbekistānas biznesa forums Taškentā, kura ietvaros uzņēmēji varēja satikt sev interesējošo nozaru pārstāvjus no Uzbekistānas un augsta līmeņa valsts institūciju pārstāvjus. Biznesa foruma ietvaros parakstīti arī vairāki sadarbības līgumi starp Uzbekistānas un Latvijas uzņēmumiem.

Vizītes laikā apmeklēti uzņēmumi gan Taškentā, gan Samarkandā. Biznesa foruma ietvaros parakstīti arī vairāki sadarbības līgumi starp Uzbekistānas un Latvijas uzņēmumiem. Vizītes laikā apmeklēti uzņēmumi gan Taškentā, gan Samarkandā.

Attēli: