Uzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "Life Sciences Baltics 2018" laikā Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīvības zinātņu, farmācijas, biotehnoloģiju un medicīnas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Lietuvā, kas norisināsies pasākuma "Life Sciences Baltics " ietvaros 2018. gada 26.-27. septembrī Viļņā.  

Tirdzniecības misijas dalībniekiem (ne vairāk kā 6 uzņēmumiem) tiek piedāvāta iespēja apmeklēt izstādi, prezentēt savu uzņēmumu LIAA stendā un apmeklēt ekspertu lekcijas. Programma pieejama šeit.

Life Sciences Baltics” ir biotehnoloģiju, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju ekspertu starptautiskais forums. Forumā būs iespējams apmainīties ar idejām un dibināt kontaktus ar nozares uzņēmumiem un investoriem no 30 valstīm (lielākoties Izraēlas, Japānas, ASV, Vācijas, u.c.). "Life Sciences Baltics" laikā notiek forums, izstāde, Sturtup sesijas un kontaktbirža. Plašāka informācija - http://lsb2018.com/

  • StartUp uzņēmumiem ir iespēja piedalīties StartUp sesijās, vairāk lasi šeit.
  • Latvijas pārstāvjiem ir iespēja uzstāties konferencē ar lasījumu. Tēmu pieteikšana šeit.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu atpazīstamību dzīves zinātņu investoru vidē un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu.

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde [at] liaa.gov.lv