Uzņēmēju dalība Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītē Vācijā (Hamburgā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus un zinātniekus, kuri pārstāv dzīvības zinātnes (life sciences) un aviācijas un gudrās mobilitātes (smart mobility) risinājumu nozares piedalīties uzņēmēju delegācijas sastāvā Latvijas Republikas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kunga vizītē Hamburgā, Vācijā 2019. gada 24.–25. februārī.

Nozīmīgākais biznesa pasākums vizītes laikā ir Latvijas–Vācijas seminārs, kurš notiks 25. februārī Hamburgas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (Handelskammer Hamburg). Semināru atklās LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis, semināra laikā tiks prezentēta Latvijas ekonomika, investīciju un uzņēmējdarbības vide, bet pēc ievada daļas auditorija tiks sadalīta divos paneļos: 1) dzīvības zinātņu nozaru panelis un 2) aviācijas, smart mobility panelis, kuru laikā Latvijas pārstāvjiem tiks dots vārds savu piedāvājumu / sadarbības interešu prezentēšanai. Kopumā seminārā plānota ~80 Latvijas un Vācijas uzņēmēju un amatpersonu dalība.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras partnerinstitūcijām Hamburgā:

 1. Handelskammer Hamburg (Hamburgas Tirdzniecības un rūpniecības kamera),
 2. Cluster Life Science Nord,
 3. Hamburg Aviation klasteri,
 4. Hambur@work digitālo nozaru klasteri,
 5. The renewable energy Hamburg Cluster.

Vizītes programma:

24.02.2019. - Izlidošana no Rīgas uz Hamburgu
25.02.2019. - Rīta programma uzņēmējiem, zinātniekiem – uzņēmumu / organizāciju apmeklējumi, tikšanās
13:30–16:30 Ekonomiskais seminārs
17:00 Simtgades izstādes atklāšana Hamburgas tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās
19:35 Lidojums uz Rīgu

Raimonda Vējoņa kunga vizīte Vācijā ilgs no 21. līdz 25. februārim (Berlīnē un Hamburgā), bet uzņēmēju, zinātnieku programma plānota 25. februārī Hamburgā. Neskatoties uz piedāvātajiem lidojumu datumiem, lidojumus iespējams plānot arī citās dienās.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 21. janvārim, aizpildot dalībnieku  pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites [at] liaa.gov.lv (valsts.vizites [at] liaa.gov.lv) un oriģinālu (ar paraksttiesīgās personas parakstu) lūdzam nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442). 

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). 

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

 • Aviobiļete Rīga – Hamburga – Rīga: apmēram 200 EUR;
 • Viesnīca: apmēram 150 EUR par nakti.
 • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 100 EUR par personu (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).
 • Uzņēmēju darba programmas sastādīšana: 59,76 EUR. Ja uzņēmumam ir līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, tad šī summa tiek uzskaitīta kā de minimis atbalsts.

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

 • biznesa kontakti ar Vācijas uzņēmējiem, LIAA sadarbības partneru – augstākminēto klasteru biedriem
 • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas un pētniecības organizāciju pārstāvjiem
 • informācija par Vācijas tirgu un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
 • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Personas datu apstrādes drošības noteikumi

Kontaktinformācija:
Elīze Šulte
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039401, +371 26425900
E-pasts: elize.sulte [at] liaa.gov.lv