Uzņēmēju dalība Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītē Itālijā (Romā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus, īpaši farmācijas un dzīvības zinātņu, aviācijas un aizsardzības, viedo materiālu, IKT, “gudro” risinājumu (smart city, mobility), vides un “zaļo” tehnoloģiju, kā arī radošo nozaru pārstāvjus, piedalīties uzņēmēju delegācijas sastāvā Latvijas Republikas Valsts prezidenta V. E. Raimonda Vējoņa vizītē Romā, Itālijā 2019. gada 23.–25. aprīlī.

Vizītes ietvaros tiks atklātas Latvijas Dienas Itālijā un 24. aprīlī notiks biznesa forums, kura ietvaros uzņēmējiem būs iespēja prezentēt savus produktus un pakalpojumus, kam sekos individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Būs arī iespēja apmeklēt nozaru klasterus un uzņēmumus atkarībā no specializācijas un interesēm.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbības partneris pasākumu organizēšanā ir Itālijas tirdzniecības un investīciju veicināšanas aģentūra “ICE".

Vizītes programma:

23.04.2019.
Ierašanās Romā (ar AirBaltic reisu 16:10 vai citu)

24.04.2019.
19:00    Biznesa tīklošanas pasākums / Latvijas dienu atklāšana

9:30     Biznesa forums un uzņēmēju divpusējās tikšanās 
12:30    Latvijas rotu mākslinieku izstādes atklāšana juvelieru salonā SIMONELLI 
15:00    Izstāde par Latvijas – Itālijas sadarbību 100 gadu garumā atklāšana / 

Nozaru klasteru un uzņēmumu apmeklējums, piemēram, Tecnopolo, Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, Lazio Connect Associations, AFCEA, C.H.I.CO. Cluster of Health Innovation and Community / Atgriešanās Latvijā ar AirBaltic reisu 17:40 vai citu.

19:00     Pieņemšana

25.04.2019.
Atgriešanās Latvijā

Neskatoties uz piedāvātajiem lidojumu datumiem, lidojumus iespējams plānot arī citās dienās.

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 4. aprīlim, aizpildot dalībnieku  pieteikuma anketu angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites [at] liaa.gov.lv(">valsts.vizites [at] liaa.gov.lv un oriģinālu (ar paraksttiesīgās personas parakstu) lūdzam nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). 

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļete Rīga – Roma – Rīga: apmēram 250 EUR
  • Viesnīca: apmēram 150 EUR par nakti.
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 150 EUR par personu (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).
  • Uzņēmēju darba programmas sastādīšana: 59,76 EUR. Ja uzņēmumam ir līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, tad šī summa tiek uzskaitīta kā de minimis atbalsts.

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • biznesa kontakti ar Itālijas uzņēmējiem un nozaru klasteriem
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem
  • informācija par Itālijas tirgu un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Personas datu apstrādes drošības noteikumi

Kontaktinformācija:
Elīze Šulte
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039401, +371 26425900
E-pasts: elize.sulte [at] liaa.gov.lv