Uzņēmēju dalība Latvijas Republikas vēstnieka Polijas Republikā Edgara Bondara reģionālajā vizītē Polijā (Vroclavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina piedalīties uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas vēstnieka Polijas Republikā Edgara Bondara reģionālajā vizītē Polijā, kas norisināsies 2019. gada 28. – 29. martā Vroclavā!

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas goda konsulu Vroclavā Martin Kaczmarski, Latvijas vēstniecību Polijā un Rietumu Darbadevēju un Uzņēmēju kameru.

Centrālais vizītes pasākums ir seminārs, kura laikā Vroclavas uzņēmējiem tiks prezentētas Latvijas uzņēmēju delegācijā pārstāvētās nozares un produkti / pakalpojumi, kam sekos Latvijas – Polijas uzņēmēju kontaktbirža. Papildus tiks organizēti uzņēmumu / institūciju apmeklējumi vai individuālās tikšanās atbilstoši uzņēmēju interesēm.

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Vizītes programma:

27.03.19. 

 • Ierašanās Vroclavā

28.03.19.

 • Apaļais galds / seminārs un kontaktbirža ar Polijas uzņēmējiem
 • Individuālās tikšanās / uzņēmumu vai institūciju apmeklējumi Vroclavā
 • Kultūras pasākums

29.03.2019.

 • Vroclavas pilsētas apskate
 • Atgriešanās Rīgā

Lūdzam interesentus dalībai uzņēmēju delegācijā pieteikties iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. martam, aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu  angļu valodā. Aizpildīto anketu lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi valsts.vizites [at] liaa.gov.lv un oriģinālu (ar paraksttiesīgās personas parakstu) lūdzam nogādāt LIAA (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442). 

Izmaksas:

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, vietēja transporta un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

 • Aviobiļete Rīga – Vroclava - Rīga: apmēram 160 - 200 EUR (iespējams atgūt 50%);
 • Viesnīca: apmēram 60 EUR par nakti.

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

 • biznesa kontakti Latvijas – Polijas biznesa seminārā un kontaktbiržā
 • kontakti ar valsts institūciju un Polijas kameras pārstāvjiem
 • informācija par Polijas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem
 • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Personas datu apstrādes drošības noteikumi

Kontaktinformācija:
Elīze Šulte
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039401, +371 26425900
E-pasts: elize.sulte [at] liaa.gov.lv