Tekstila nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstāžu "TechTextil" un "TechProcess" laikā Vācijā (Frankfurtē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas darba apģērbu ražotājus un citus tekstila nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Frankfurtē, Vācijā laikā no 9.-12. maijam.

Tirdzniecības misijas ietvaros Latvijas uzņēmējiem paredzētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem tekstila izstāžu “Techtextil 2017” un “Techprocess 2017” laikā, kā arī individuāli uzņēmumu apmeklējumi.

Techtextil ir viena no pasaules vadošajām izstādēm tehniskā tekstila un neausto materiālu jomā, kurā tiek demonstrētas visas jaunāko tekstila tehnoloģiju un inovāciju izmantošanas iespējas. Izstādes moto – “Connecting the Future”.

Paralēli notiek TechProcess, kas ir viena no pasaules vadošajām izstādēm apģērba ražošanas un tekstila apstrādes nozarē. Izstādes dalībnieki tās apmeklētājiem prezentē jaunākās mašīnas, iekārtas, procesus un pakalpojumus tekstilmateriālu un elastīgo materiālu apstrādes jomā.

Abas izstādes notiek vienu reizi divos gados. Kopumā abās izstādēs 2015. gadā piedalījās 1662 dalībnieki no 54 valstīm un tās apmeklēja 42 000 profesionālo apmeklētāju.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas (aviobiļete 150 – 200 EUR, viesnīca no 80 EUR / nakts).

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc tirdzniecības misijas dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Tāpat informējam, ka atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem Eiropas Savienības fondu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" atbalstu varēs saņemt tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst EK Regulas Nr.641/2014 1.pielikumā 2.pantā minētajām pazīmēm.”

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
E-pasts: ilze.micule [at] liaa.gov.lv

Sarmīte Spalviņa, LIAA pārstāvniecības Vācijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Vācijā
Botschaft der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland
Reinerzstraße 40/41, 14193 Berlin, Deutschland
Tālrunis: +49 3060929421
E-pasts: sarmte.spalvina [at] liaa.gov.lv