Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmās uzņēmējiem būs pieejami 22,4 miljoni eiro

29.07.2020.

“Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veiktās uzņēmumu aptaujas norāda, ka uzņēmēju interese par dalību izstādēs un cita veida mārketinga aktivitātēs nav mazinājusies, tādēļ šodien Ministru kabinetā apstiprinātā starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (SKV) programma ar dažāda veida atbalsta pasākumiem vairāk nekā 22 miljonu eiro apmērā ir ļoti nozīmīga gan eksportētājiem, gan tūrisma nozares uzņēmumiem. Šī programma ļaus uzņēmējiem pārorientēties un meklēt jaunas attīstības iespējas, izejot no vīrusa Covid 19 radītās krīzes,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

29. jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātās SKV programmas, kuru administrēs LIAA, kopējais finansējums ir 22,4 miljoni eiro no kuriem 3,8 miljoni eiro paredzēti kā īpašs atbalsts tieši tūrisma nozares uzņēmumu starptautiskā mārketinga aktivitātēm, īpaši akcentējot darījumu tūrismu.

“Konsultējoties ar uzņēmēju organizācijām un veicot uzņēmēju aptaujas secinājām, ka Latvijas uzņēmumiem ir būtiski, lai tiktu nodrošināts atbalsts gan dalībai eksporta veicinošos pasākumos ārvalstīs kā izstādēs un konferencēs, gan arī tādos eksporta pakalpojumos, kā potenciālo sadarbības partneru kontaktu atlase, tirgus pētījumi vai atbalsts publicitātei ārvalstu medijos. Ja līdzšinējie valsts atbalsta instrumenti kā dīkstāves pabalsti, algu subsīdijas un ALTUM aizdevumi vairāk bija orientēti uz situācijas stabilizēšanu un pārorientāciju, tad SKV programmā uzsvars tiek likts uz attīstību un jaunu eksporta iespēju apzināšanu, tādēļ lūgsim uzņēmumus izstrādāt eksporta stratēģijas, lai katram uzņēmumam spētu piedāvāt individuālus tieši viņu stratēģijai atbilstošus risinājumus,” stāsta K. Rožkalns.

Jaunā atbalsta programma plānota, lai nodrošinātu plašu un daudzveidīgu atbalsta instrumentu klāstu, kas Latvijas uzņēmumiem palīdzēs pēc iespējas īsākā laika posmā veiksmīgi atgriezties eksporta tirgos. Izvērtējot citu valstu pieredzi un sniegto atbalstu, SKV atbalsta programmā vēlamies nodrošināt ilgtermiņa plānošanu, vismaz viena gada perspektīvā. Lai šo mērķi sasniegtu, plānots izstrādāt atbilstošu pieteikumu kārtību, lai nodrošinātu padziļinātu iesaisti eksporta aktivitāšu plānošanā un ieviešanā – piemēram, uzņēmumam iesniedzot pieteikumu uz atbalstu individuālās aktivitātēs, tās tiks vērtētas kontekstā ar kopējo eksporta stratēģiju, meklējot efektīvākos risinājumus.

SKV programmā uzņēmumiem mārketinga un eksporta veicināšanas jomā būs iespēja pretendēt uz atbalstu 20 tūkstošu eiro apmērā vienā kalendārajā gadā un granta apjoms varēs sasniegt 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Uzņēmumi šos līdzekļus varēs izmantot šādām aktivitātēm:

 • Dalība starptautiskajās izstādēs ārvalstīs ar individuālo stendu.
 • Dalība konferencēs un forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā apmeklētājam.
 • Dalība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augsto valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs.
 • Dalība kontaktbiržās ārvalstīs un tiešsaistē.
 • Atbalsta uzņēmuma produkcijas vai pakalpojuma sertifikācijai – atbalsts 80 % apmērā.
 • Dalība starptautiskās digitālās nozaru platformās, tai skaitā digitālās izstādēs.
 • Produktu vai pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem – tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana, un citu mārketinga tekstu pielāgošana attiecīgajam tirgum un valodai, iepakojuma dizaina izstrāde un pielāgošana, preču zīmes reģistrēšana. Ierobežojums – ne vairāk kā 2 tūkstoši eiro no kopējās viena gada atbalsta summas.
 • Publicitāte ārvalstu nozaru medijos – atbalsts uzņēmuma zīmola vai produkta vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos nozaru medijos. Ierobežojums – ne vairāk kā tūkstoši eiro no kopējās viena gada atbalsta summas.
 • Ārvalstu telemārketinga pakalpojumi nozaru sadarbības partneru meklēšanai. Ierobežojums – ne vairāk kā 2 tūkstoši eiro no kopējās viena gada atbalsta summas.
 • Dalība starptautisko nozaru asociācijās – komersanta reģistrācijas vai gada maksa. Ierobežojums – ne vairāk kā 2 tūkstoši eiro no kopējās viena gada atbalsta summas.

Savukārt tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmumiem SKV programmā būs pieejami 3,8 miljoni eiro, kurus varēs izmantot dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs, kontaktbiržās vai savu produktu pielāgošanai ārvalstu tirgiem. 1,3 miljoni eiro paredzēti darījumu tūrisma aktivitāšu veicināšanai. Par šiem līdzekļiem plānots atbalstīt ap 150 pasākumu, kur katra pasākuma atbalsta apmērs noteikts no 5 līdz 20 tūkstošiem eiro un atbalsta intensitāte varēs sasniegt 80 % no pasākuma atbalstāmajām izmaksām. Tūrisma nozares starptautisko konferenču, kongresu un semināru aizvadīšanai Latvijā plānots 1 miljons eiro, nosakot, ka maksimālā atbalsta summa vienam pasākumam ir līdz 12 tūkstošiem eiro. Šajā programmas sadaļā atbalsta intensitāte plānota līdz 40 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām. Tūrisma uzņēmumiem paredzēts arī sniegt līdzfinansējumu līdz 50 % no atbalstāmajām izmaksām dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos ārvalstīs.

Tāpat no SKV programmas līdzekļiem tiks nodrošināts finansējums LIAA līdzšinējām atbalsta programmām kā arī ieviesti jauni atbalsta veidi. Finansējums tiks nodrošināts šādām aktivitātēm:

 • LIAA pārstāvniecības tīkla darbība līdz 2023. gada beigām.
 • Jaunu LIAA ekonomisko pārstāvniecību izveidošana – Beļģijā, Austrijā, Dienvidkorejā un Kanādā.
 • Dalība ar Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs. Gada laikā plānots nodrošināt ap 25 stendiem dažādās nozaru izstādēs.
 • Tirdzniecības misijas un valsts amatpersonu vizītes.
 • Latvijas nozaru un komersantu mārketinga kampaņas ārvalstīs, t.sk. Latvijas dienas.
 • LIAA eksporta un investīciju veicināšanas aktivitāšu nodrošināšana – nozaru forumi Latvijā.
 • Eksporta padziļinātās konsultācijas Latvijas uzņēmumiem.
 • Atbalsts digitālo mārketinga pakalpojuma aktivitātēm.
 • Ārvalstu iepircēju, aģentu un vairumtirgotāju vizītes Latvijā.
 • Eksporta prasmju apmācības un semināru nodrošināšana nozaru uzņēmumiem.
 • Nozaru tirgus pētījumu iepirkšana uzņēmumu un nozaru vajadzībām.
 • Ārvalsts konsultantu (nozares ekspertu) pakalpojumu iepirkšana atbilstoši nozaru uzņēmumu eksporta vajadzību nodrošināšanai.
 • Jaunu produktu testēšana, izvērtēšana eksporta tirgos piesaistot ārvalstu nozares profesionāļus, iepircējus un aģentus.
 • Reālā laika eksporta datu platformas nodrošināšana Latvijas uzņēmumiem.

Ar reāllaika eksporta datu platformas palīdzību tiktu sniegta informācija uzņēmējiem par aktuālākajiem mērķa eksporta tirgiem un attiecīgajiem sektoriem. Rīks nodrošinās informācijas un datu ievākšanu reāllaikā gan no kvantitatīvajiem statistikas avotiem – publiskā informācija par mazumtirdzniecību, infrastruktūras noslodzi u.c., gan no kvalitatīvajiem – automātiska ziņu summēšana par vēlamajiem eksporta tirgiem un to interpretācija kopā ar metriskajiem datiem. Rīks sniegs informāciju uzņēmējiem par iekšējām tirgus izmaiņām eksporta tirgos, potenciālajām pieprasījuma izmaiņām, kā arī konkurences apstākļiem tirgos. Rīku paredzēts attīstīt gan, lai risinātu COVID 19 radītās sekas un atbalstītu uzņēmumus īstermiņā, gan lai to pielāgotu un uzturētu ilgtermiņā, nodrošinot kvalitatīvu tirgus inteliģences informāciju augstas pievienotās vērtības nozaru eksportētājiem.

Vairk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Pieteikumus SKV programmai uzņēmēji varēs sākt iesniegt augusta pirmajā nedēļā.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499 vai rakstot e-pastu uz jautajumi [at] liaa [dot] gov [dot] lv, vai mājas lapā www.liaa.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: +371 29725674
E-pasts: prese [at] liaa [dot] gov [dot] lv