Semināri par Baltkrievijas tirgu

  • 2013. gada 4. septembra semināra "Biznesa iespējas Baltkrievijā" video un prezentācijas pieejamas šeit.
  • 2012. gada 6. decembra semināra "Ārējās ekonomiskās sadarbības regulējošie jautājumi Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas Muitas ūnijas un vienotās ekonomiskās telpas pastāvēšanas apstākļos" prezentācijas (krievu vlodā) pieejamas šeit.
  • 2011. gada 19. oktobra semināra "Biznesa iespējas tuvajos kaimiņos – Baltkrievijā" prezentācijas:Farmācijas biznesa iespējas tuvajos kaimiņos – Baltkrievijā Komerctiesību un nodokļu ABC tuvajos kaimiņos – Baltkrievijā, Semināra prezentācijas krievu valodā pieejamas šeit
  • 2010. gada 22. aprīļa semināra "Efektīvas uzņēmējdarbības Baltkrievijā un eksporta uz Baltkrieviju juridiskie aspekti" prezentācijas (krievu valodā) pieejamas šeit.
  • www.butb.by –  Baltkrievijas preču biržas mājas lapa
  • 2009. gada 6. maija semināra "Uzņēmējdarbības veikšanas aspekti Baltkrievijā" prezentācijas (krievu valodā) pieejamas šeit.