Seminārs pa Latvijas un Norvēģijas sadarbības iespējām

17. janvārī Latvijas vēstniecībā notika seminārs un tīklošanās pasākums, kurā piedalījās Latvijas un Norvēģijas savstarpējā tirdzniecībā un sadarbībā ieinteresētie profesionāļi.

Pasākumu ar runām atklāja Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Norvēģijas Karalistē Judīte Dobele un LIAA pārstāvniecības Norvēģijā vadītāja Evita Nedzvecka, bet prezentāciju par ilgtspējīgām inovācijām un Latvijas Mobilo Telefonu kā piemēru sniedza uzņēmuma eksporta vadītājs Valērijs Siliņš.

Attēli: