Samazinoties eksportam, februārī pasliktinājusies Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

10.04.2015.

Samazinoties eksportam, februārī pasliktinājusies Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Rīga, 9.apr., LETA. Šī gada februārī salīdzinājumā ar janvāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 2%, savukārt importa vērtība palielinājās par 1,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Februārī Latvija eksportēja preces 770,7 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 925,6 miljoniem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,4% (2015.gada janvārī 46,2%).

2015.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, bija vērojamas izmaiņas tirdzniecībā ar parastajiem metāliem un to izstrādājumiem. Šo preču eksports samazinājās par 25,2 miljoniem eiro jeb 29,5%,sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 6,6 miljoniem eiro jeb 80,6%.

Tajā pašā laikā parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 18,7 miljoniem eiro jeb 25,8%, pieaugot dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikātu importam no 198 000 eiro līdz 12,5 miljoniem eiro jeb 63 reizes (visvairāk importēts no Baltkrievijas un Krievijas).

Februārī, salīdzinot ar janvāri, augu valsts produktu eksports saruka par 11 miljoniem eiro jeb 25,2%, tekstila un tekstilizstrādājumu eksports samazinājās par 7,5 miljoniem eiro jeb 21,9%, mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports palielinājās par 20,6 miljoniem eiro jeb 13,6%, plastmasu un to izstrādājumu eksports pieauga par 4,7 miljoniem eiro jeb 24,3%.

Februārī, salīdzinot ar janvāri, satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports pieauga par 16,7 miljoniem eiro jeb 31,3%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 8,9 miljoniem eiro jeb 9,7%, minerālproduktu imports samazinājās par 28,8 miljoniem eiro jeb 22,2%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports saruka par 25,2 miljoniem eiro jeb 11,6%.

Februārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12%), Polija (6,6%) un Vācija (6,3%), bet nozīmīgākie importa partneri - Lietuva (16,2% no importa kopapjoma), Polija (11%), Vācija (10,5%) un Igaunija (7,0%).

Eksporta palielināšanos uz NVS valstīm ietekmēja tā pieaugums uz Krieviju par 18,5 miljoniem eiro jeb 41,7% un uz Baltkrieviju par 13,7 miljoniem eiro jeb trīs reizes (visvairāk palielinājās mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu, kā arī to detaļu eksports).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8,2%, bet importā - 8,8%.

Mēbeļu, citu interjera priekšmetu un saliekamo būvkonstrukciju eksporta palielināšanos 2015.gada februārī salīdzinājumā ar 2014.gada februāri ietekmēja saliekamo būvkonstrukciju eksporta pieaugums par 3,2 miljoniem eiro jeb 2,3 reizes.

Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 7,7 miljoniem eiro jeb 32,3%.

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2015.gada februārī salīdzinājumā ar 2014.gada februāri ietekmēja apaļkoku importa pieaugums par 1,8 miljoniem eiro jeb 27,3%.

Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 33,3 miljoniem eiro jeb 77%.