Preču ārējās tirdzniecības apgrozījums audzis

11.04.2017.

2017. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,82 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 6,1 % vairāk nekā 2016. gada februārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 5,7 % un importa vērtība – par 6,5 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Februārī Latvija eksportēja preces 832,8 milj. eiro apmērā, bet importēja par 984,6 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,8 % (2016. gada februārī – 46,0 %).

2017. gada janvārī – februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 3,61 miljardus eiro – par 353,8 milj. eiro jeb 10,9 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 1,64 miljardus eiro (palielinājums par 140,1 milj. eiro jeb 9,3 %), bet importa – 1,97 miljardus eiro (pieaugums par 213,7 milj. eiro jeb 12,2 %). 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri:-        pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 14,0 milj. eiro jeb 25,3 %, 

-        parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 10,6 milj. eiro jeb 15,6 %, 
-        ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 8,0 milj. eiro jeb 14,4  %, 
-        augu valsts produktu eksports mazāks par 13,1 milj. eiro jeb 24,0 %, 
-        koka un koka izstrādājumu eksports mazāks par 9,5 milj. eiro jeb 6,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri:

-        minerālproduktu imports lielāks par 36,2 milj. eiro jeb 51,2 %, 
-        ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 18,7 milj. eiro jeb 17,2  %, 
-        augu valsts produktu imports lielāks par 7,9 milj. eiro jeb 17,7 %, 
-        parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 7,9 milj. eiro jeb 12,1 %, 
-        mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports mazāks par 18,1 milj. eiro jeb 9,2 %. 

Februārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,5 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (7,6 %) un Dānija (6,1 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,0 % no importa kopapjoma), Vācija (12,0 %), Polija (9,7 %) un Igaunija (7,3 %). 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8,1 %, bet importā - 9,6 %.

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada februārī salīdzinājumā ar 2016. gada februāri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 6,7 milj. eiro jeb 40,4  %. Savukārt koka, tā izstrādājumu un kokogles eksports samazinājās, sarūkot zāģmateriālu eksportam par 8,3 milj. eiro jeb 16,7 %.

Mēslošanas līdzekļu importa palielināšanos 2017. gada februārī salīdzinājumā ar 2016. gada februāri ietekmēja minerālo un ķīmisko mēslošanas līdzekļu, kas satur trīs mēslojuma elementus (slāpekli, fosforu un kāliju) importa pieaugums par 8,2 milj. eiro jeb 3,9 reizes. Tajā pašā laikā mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu visvairāk ietekmēja datoru un to sastāvdaļu importa kritums par 11,4 milj. eiro jeb 58,7 %.