Pilnvērtīgāk nodrošinās atbalstu jaunu tirgu apguves sekmēšanai zivsaimniecībā

Rīga, 5.nov., LETA.

Lai pilnvērtīgāk nodrošinātu atbalsta jaunu tirgu apguves sekmēšanai zivsaimniecībā, paredzētas izmaiņas šī atbalsta piešķiršanas nosacījumos, paredz valdības otrdien atbalstītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Tirdzniecības pasākumi".

Zemkopības ministrijā skaidroja, ka, izvērtējot projektu pieteikumus attiecīgajā atbalsta pasākumā un uzklausot nozares pārstāvju viedokli, konstatēta vajadzība grozīt MK noteikumus, lai pilnvērtīgāk nodrošinātu atbalstu nepieciešamajiem tirdzniecības pasākumiem, kas veicinātu nozares konkurētspēju un jaunu noieta tirgu apgūšanu.

Tostarp precizētas pasākuma "Tirdzniecības pasākumi" attiecināmās izmaksas, reklāmas kampaņu rīkošanā paredzot atlīdzību par darbu. Līdz šim šajā aktivitātē nav īstenots neviens projekts un viens no iemesliem tam ir tas, ka atbalsta saņēmējs nevarēja attiecināt izmaksas par savu cilvēkresursu paveikto darbu, lai īstenotu minēto aktivitāti.

Jaunu noieta tirgu meklēšanā, tostarp dalībai starptautiskajās izstādēs paredzēts atbalsts stenda dizaina koncepcijas izstrādei ne īsākam laika periodam kā gads. Stenda pielāgošanas izmaksas papildus esošajām stenda noformēšanas izmaksām vajadzīgas, lai izveidoto stenda dizainu un vizuālo noformējumu varētu pielāgot attiecīgās izstādes pieejamajam ekspozīcijas laukumam un organizatoru prasībām.

Turpmāk komandējuma izmaksas varēs attiecināt uz trim personām no katra uzņēmuma, lai pašreizējais 30% ierobežojums nelielos projektos neapdraudētu veiksmīgu uzņēmumu dalību starptautiskajās izstādēs un tajās varētu piedalīties pietiekams cilvēku skaits, kas nodrošina palīdzību un konsultē izstādes apmeklētājus.

Veicot tirgus izpēti, papildus būs attiecināmas izmaksas par pasta izdevumiem un kancelejas precēm, kā arī par sakariem un komunālajiem pakalpojumiem. Ja telpu izmantošanas laiks projektā neaptvers visu attiecīgo telpu lietderīgās lietošanas laiku vai telpas tiks izmantotas arī citiem mērķiem, par attiecināmajām izmaksām uzskatīs tikai tādas izmaksas, kas atbilst projekta īstenošanas termiņam. Paredzētas vispārējās izmaksas projekta sagatavošanas darbiem, kā piemēram, konsultācijām, juridiskajiem pakalpojumiem u.c..

Precīzāk noteiktas arī neattiecināmās izmaksas par pievienotās vērtības nodokli un izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Turpmāk atbalsta pretendentiem nebūs jāiesniedz projektu iesniegumu divos eksemplāros, kā arī projektu iesnieguma elektroniskā kopija ārējā datu nesējā, tādējādi atvieglojot projektu iesnieguma iesniegšanas procesu.

Grozījumi MK noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"" stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".