Valsts vizītes

Lai veicinātu uzņēmēju piekļuvi jauniem eksporta tirgiem, LIAA sadarbībā ar Prezidenta kanceleja, Ministru prezidenta biroju, Ārlietu ministriju vai citām insitūcijām organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm valsts augstāko amatpersonu vizīšu ietvaros. LIAA piedāvā vizīšu plānošanu, programmas sastādīšanu, uzturēšanās un transporta organizēšanu.