Tirgus pētījumi

Eksportētāju vajadzībām LIAA izstrādā tirgus pētījumus, kas var ietvert informāciju par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru. 

Tirgus izpēte tiek veikta izmantojot LIAA pieejamās datu bāzes (Euromonitor Passport, Comtrade, Kompass) un publiski pieejamo informāciju. Tirgus pētījuma apjoms ir atkarīgs no klienta vajadzībām un pieejamā informācijas daudzuma.