Tirdzniecības misijas

Lai veicinātu uzņēmēju piekļuvi jauniem eksporta tirgiem, LIAA organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm. LIAA piedāvā vizīšu plānošanu, programmas sastādīšanu, uzturēšanās un transporta organizēšanu.

Programmmas saturs

Tirdzniecības misiju programmā tiek iekļauti biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, izstāžu apmeklējumi, individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī neformāli pasākumi.

Uzņēmumiem tiek organizētas individuālās tikšanās ar potenciālajiem partneriem, kas atbilst uzņēmuma – misijas dalībnieka uzņēmuma profilam un iepriekš norādītajiem potenciālā sadarbības partnera kritērijiem. Lai varētu nodrošināt tikšanās, kas precīzi atbilst uzņēmuma vajadzībām, pieteikuma anketā ir rūpīgi un izsmeļoši jānorāda informācija gan par savu uzņēmumu, gan par potenciālo partneri.

Izmaksas

Uzņēmējiem jārēķinās ar sekojošiem izmaksu posteņiem:

  • dalības maksa,
  • transporta un uzturēšanās izmaksas,
  • reprezentācijas izdevumi,
  • vietējā transporta izdevumi.

Ieguvumi

Dodoties tirdzniecības misijās, uzņēmēju galvenie ieguvumi ir kontakti ar potenciālajiem sadarbības partneriem, papildus informācija par tirgu, cenu politiku un uzņēmējdarbības vidi, kā arī atpazīstamība un publicitāte interesējošās nozares speciālistu vidū, iespēja apmeklēt sadarbības veicināšanas pasākumus un priekšstata par savas produkcijas konkurētspēju jaunajā tirgū gūšana.

Tirdzniecības misijas 2021. gadā skatīt šeit