Kontaktbiržas

Kontaktbiržas laikā katrai kompānijai tiek sagatavots tikšanās grafiks. Uzņēmējs sev atvēlētajā laikā prezentē savu kompāniju, produktu, tikšanās mērķi un, abpusējas intereses gadījumā, tiek organizētas papildus tikšanās.

Dalībniekiem pieteikuma anketā ir rūpīgi un izsmeļoši jānorāda informācija gan par savu uzņēmumu, gan par potenciālo partneri, lai organizatori varētu nodrošināt tikšanās, kas precīzi atbilst uzņēmuma vajadzībām.

Piedaloties kontaktbiržās, galvenie uzņēmēju ieguvumi ir iespēja satikt potenciālos sadarbības partnerus vienā pasākumā un ar katru potenciālo partneri parunāt individuāli, pēc iepriekš sastādīta grafika, tādējādi ietaupot laiku un līdzekļus.

Dalība ienākošo tirdzniecības misiju/ vizīšu kontaktbiržās ir bezmaksas!