Eksporta semināri

Lai paplašinātu uzņēmēju zināšanas par būtiskiem jautājumiem eksportā un paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju ārvalstu tirgos, LIAA organizē eksporta veicināšanas seminārus uzņēmējiem:

  • Informatīvus seminārus par kādu ārvalstu tirgu visām nozarēm;
  • Informatīvus seminārus kādai konkrētai nozarei par kādu konkrētu tirgu;
  • Informatīvus, izglītojošus seminārus kādā konkrētā jomā, kas palīdz celt uzņēmēju konkurētspēju ārējos tirgos;
  • Eksporta prasmju seminārus uzņēmumiem bez vai ar nelielu eksporta pieredzi.

Ja Jūs vēlaties celt sava uzņēmuma konkurētspēju un kļūt par veiksmīgu eksportētāju, sekojiet līdzi informācijai par LIAA organizētajiem semināriem, aizpildiet pieteikšanās anketas un piedalieties semināros!

LIAA organizētie semināri ir bezmaksas!

Plašs un daudzpusīgs ir LIAA piedāvāto informatīvo semināru klāsts, kuros tiek aplūkoti visi būtiskākie eksporta elementi, sniegta aktuālākā informācija par jaunumiem un tendencēm ārējos tirgos, kā arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

Lai semināru tēmas un aplūkotie jautājumi pēc iespējas atbilstu Jūsu interesēm, pēc katra semināra veicam dalībnieku aptauju par semināra kvalitāti un atbilstību cerētajam.

Eksporta seminārus 2021. gadā skatīt šeit.