LIAA pakalpojumi eksportētājiem

LIAA jau vairāk nekā 20 gadus nodrošina ārējās tirdzniecības veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus:

 • sniedzam informāciju un konsultācijas par ārvalstu tirgiem, palīdzam atrast sadarbības partnerus, gatavojam Latvijas produktu mārketinga kampaņas;
 • organizējam seminārus, tirdzniecības misijas, valsts vizītes kontaktbiržas, individuālas vizītes un nacionālos stendus;
 • šobrīd mums ir 19 ārējās ekonomiskās pārstāvniecības perspektīvākajos Latvijas preču un pakalpojumu noieta tirgos.

Piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, esam paplašinājuši savu pakalpojumu klāstu Latvijas eksportētāju atbalstīšanai.

Finansējums eksporta pakalpojumiem jaunajā plānošanas periodā 2014.-2020. gadā tiek piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumu ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

LIAA pakalpojumi eksporta veicināšanai klientiem tiek sniegti, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumus. De minimis atbalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un atbalsta saņēmēju. Aizpildāmie dokumenti de minimis atbalsta saņemšanai pieejami šeit.

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir sākusies!

LIAA programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros piedāvā eksporta pakalpojumus:

 • Nacionālie stendi
 • Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs
 • Ārvalstu tirgu konsultācijas
 • Sadarbības partneru meklēšana
 • Mārketinga kampaņas
 • Tiešās vizītes
 • Semināru un konferenču organizēšana
 • Starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana
 • Tirgus izpētes iegāde

Finansējuma intensitāte izmantojot šos pakalpojumus ir 100 %.

Šīs pašas programmas ietvaros klientiem ir atbalstāmas arī citas darbības:

Atbalstāmās nozares Intensitāte
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana 80%*
LIAA organizētie nacionālie stendi 100% - dalības izmaksas
80% - ceļa izdevumi*
LIAA organizētās valsts amatpersonu vizītes 80%*
Dalība tirdzniecības misijās 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)*
Dalība starptautiskajās izstādēs 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)*
LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas) 100%

Svarīgi!
Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018. gada 2.maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz 2018. gada 30.aprīlim (ieskaitot).

Atbalstu var saņemt:

 • Komersanti
 • Kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām)*
 • Zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • Individuālie uzņēmumi*
 • Biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • Nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • Ostu pārvaldes**
 • Pašvaldības**
 • Plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu
** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to uzskaita vienam vienotam uzņēmumam trīs fiskālo gadu periodā – 200 000 euro; atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu – 15 000 euro; atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē – 30 000 euro; biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, plānošanas reģioniem vai ostu pārvaldēm atbalsts kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 euro.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanā netiks atbalstītas tirdzniecības nozares, finanšu starpniecības nozares, komercpakalpojumu nozare un azartspēļu nozare.

Programmu regulē Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Jautājumu gadījumā raksti eksports [at] liaa [dot] gov [dot] lv vai zvani +371 67039408, +371 67039499!

Esi gaidīts arī LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā!