Oktobrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums audzis par 10,3%

11.12.2017. 

2017. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,31 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 10,3 % vairāk nekā 2016. gada oktobrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 9,7 % un importa vērtība – par 10,9 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. 

Oktobrī Latvija eksportēja preces 1,07 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,24 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 46,4 % (2016. gada oktobrī – 46,7 %).

Šī gada desmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 20,95 miljardus eiro – par 2,41 miljardu eiro jeb 13,0 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 9,33 miljardus eiro (palielinājums par 814,8 milj. eiro jeb 9,6 %), bet importa – 11,62 miljardus eiro (pieaugums par 1,6 miljardiem eiro jeb 16,0 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2017. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2016. gada oktobri eksporta vērtība bija par 7,0 % lielāka un importa – par 8,4 %, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksports samazinājās par 1,5 % un imports – par 6,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri:
- pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 32,9 milj. eiro jeb 37,8 %,
- parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 28,9 milj. eiro jeb 43,3 %,
- koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 27,4 milj. eiro jeb 18,8 %,
- ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 12,7 milj. eiro jeb 18,2 %,
- augu valsts produktu eksports mazāks par 21,8 milj. eiro jeb 17,8 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri:
- ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 28,3 milj. eiro jeb 28,1 %,
- pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 24,7 milj. eiro jeb 23,7 %,
- mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 18,9 milj. eiro jeb 8,0 %,
- parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 13,1 milj. eiro jeb 13,7 %,
- satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimports mazāks par 6,0 milj. eiro jeb 5,7 %.

CSP dati atklāj, ka oktobrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,0 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,3 %), Vācija (6,7 %) un Zviedrija (6,2 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,3 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (8,9 %) un Igaunija (7,4 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā oktobrī veidoja 10,1 %, bet importā – 7,4 %.

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2017. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2016. gada oktobri ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 6,8 milj. eiro jeb 2,8 reizes. Savukārt graudaugu eksports samazinājās, sarūkot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 33,7 milj. eiro jeb 37,8 %.

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2016. gada oktobri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 9,4 milj. eiro jeb 41 %. Tajā pašā laikā sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 8,3 milj. eiro jeb 17,3 %.