Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs

Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2017. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!