Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2019. gadā

Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2019. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!