Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2020. gadā

Nozīmīgākās pārtikas rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2020. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem uzņēmumu kopstendiem meklē sadaļā Nacionālie stendi!