Nozīmīgākās papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības izstādes ārvalstīs

Nozīmīgākās papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības izstādes ārvalstīs 2017. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!