Nozīmīgākās mašīnbūves un metālapstrādes nozares izstādes ārvalstīs 2019. gadā

Nozīmīgākās mašīnbūves un metālapstrādes nozares izstādes ārvalstīs 2019. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!