Nozīmīgākās mašīnbūves un metālapstrādes nozares izstādes ārvalstīs

Nozīmīgākās mašīnbūves un metālapstrādes nozares izstādes ārvalstīs 2017. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!