Nozīmīgākās kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs

Nozīmīgākās kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības nozares izstādes ārvalstīs 2017. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!