Nozīmīgākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares izstādes ārvalstīs 2020. gadā

Nozīmīgākās IT nozares izstādes ārvalstīs 2020. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem uzņēmumu kopstendiem meklē sadaļā Nacionālie stendi!