Nozīmīgākās enerģētikas nozares izstādes ārvalstīs

Nozīmīgākās enerģētikas nozares izstādes ārvalstīs 2017. gadā

Nozīmīgākās enerģētikas nozares izstādes ārvalstīs 2018. gadā

Informāciju par LIAA organizētajiem Latvijas nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs ārvalstīs meklē sadaļā Nacionālie stendi!