Valstu informācija

Šajā sadaļā pieejami LIAA veiktie pētījumi par potenciālajiem eksporta tirgiem – šeit atradīsi gan vispārīgu valsts aprakstu, gan tās politiskās un ekonomikas vides raksturojumu, informāciju par uzņēmējdarbības formām un nodokļu sistēmu. Analizēta arī Latvijas ekonomiskā sadarbība ar konkrēto valsti.

Papildus informācija par Latvijas politiskajām attiecībām ar ārvalstīm pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā www.am.gov.lv sadaļā Ārpolitika/ Divpusējās attiecības.

Sadaļā "Eksporta tirgi" atrodami arī tirgus (nozaru) pētījumi un informācija par starptautiskajām izstādēm.

Pētījumos galvenokārt izmantoti statistikas dati no:

  • Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes – www.csb.gov.lv,
  • Latvijas Bankas – www.bank.lv,
  • valstu centrālajām statistikas pārvaldēm,
  • valstu centrālajām bankām,
  • Centrālās izlūkošanas pārvaldes (Central Intelligence Agency) – www.cia.gov.