Valstu informācija

Šajā sadaļā pieejama informācija par Latvijas potenciālajiem eksporta tirgiem – LIAA veiktie tirgus nozaru pētījumi, ekonomisko sadarbību analīze, starptautisko izstāžu apkopojumi, kā arī noderīgas saites un cita vispārīga informācija pasaules valstu griezumā.

Pētījumos galvenokārt izmantoti statistikas dati no:

  • Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes – www.csb.gov.lv,
  • Latvijas Bankas – www.bank.lv,
  • valstu centrālajām statistikas pārvaldēm,
  • valstu centrālajām bankām.

Papildus informācija par Latvijas politiskajām attiecībām ar ārvalstīm pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā www.am.gov.lv sadaļā Ārpolitika/Divpusējās attiecības.