Juridiskie jautājumi

Pēc sekmīgas potenciālo sadarbības partneru identificēšanas, juridiskie jautājumi ir nākamā svarīgā sekmīga eksporta darījuma sastāvdaļa.

Apskatāmo jautājumu loks būs visai plašs: 

  • Kāda informācija jāpārbauda par potenciālo ārvalstu partneri un kā to izdarīt;
  • Kādi riski jāapzinās starptautiskajos darījumos;
  • Slēgt vai neslēgt līgumu;
  • Kā gatavot līgumu – izvēlēties standartlīgumu vai gatavot speciāli; kādas valsts juristu piesaistīt;
  • Kas obligāti jāiekļauj līgumā;
  • Ko darīt, ja partneris nepilda līgumā paredzētās saistības;
  • Vai iespējams atgūt zaudējumus, ja līgums netika noslēgts, bet tika veikta piegāde vai maksāta nauda;
  • Ko darīt, ja ārvalstu partneris pret jums izvirza nepamatotas prasības.

Atbildes uz šiem jautājumiem skatiet zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" zvērinātā advokāta un partnera Māra Vainovska prezentācijā LIAA seminārā "Eksporta darījumu juridiskie jautājumi" 2013. gada 9. oktobrī.

Māra Vainovska prezentācija

Semināra 1.daļa:

Semināra 2.daļa: