Finanšu instrumenti

Finanšu risinājumi

Plānojot un organizējot pirmo eksporta darījumu, bieži vien nākas saskarties ar finanšu līdzekļu nepietiekamību jeb finanšu risku. Uzņēmuma veiksme ir atkarīga no tā, vai finanšu riski ir saprasti un attiecīgi pārvaldīti. Tātad, saņemot apjomīgu eksporta pasūtījumu, uzņēmumiem var rasties finanšu grūtības. Tāpēc, lai varētu plānot naudas plūsmu un varētu turpināt eksporta procesu, uzņēmējs var vērsties pēc palīdzības pie privātiem investoriem vai bankām. Mūsdienās bankas piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, ar kuru palīdzību var gan sabalansēt naudas plūsmu, gan arī pasargāt sevi no eksporta riskiem. Daži finanšu risinājumi ir bankas īstermiņa vai ilgtermiņa finansējuma piedāvājumi.

Bankas īstermiņa finansējums

Īstermiņa aizdevumi ar 12 mēnešu termiņu darba kapitāla finansēšanai tiek visbiežāk izmantoti izejvielu iegādei periodos, kad izejvielu cena ir zemāka vai kad tiek prognozēts izejvielu cenas pieaugums, ar mērķi fiksēt izejvielu cenu ražošanas izmaksās. Finansējuma apjoms ir līdz 85–90% no kopējā iepirkuma apjoma. Kredītlīnija ir vēl viens īstermiņa finansējuma veids ar 12 mēnešu termiņu, kas tiek pievienots uzņēmuma norēķinu kontam kā kredītlimits. Kredītlīniju var izmantot apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. i. izejvielu iepirkšanai, darba algām, maksājumiem par enerģiju, transportu, kā arī pārējo ikdienas darbību finansēšanai. Pēc termiņa beigām kredītlīniju var pagarināt. Pamata procentu likme tiek maksāta par izmantoto kredītlīnijas limitu (tiek aprēķināts uz katras dienas beigām). Par neizmantoto kredītlīnijas limitu tiek ieturēta resursu rezervēšanas komisija fiksēta procenta veidā. Par nodrošinājumu īstermiņa finansējumam var kalpot gan uzņēmuma nekustamais īpašums, gan aktīvu komercķīla.

Ilgtermiņa finansējums

Investīciju aizdevums tiek izsniegts ar termiņu līdz 12 gadiem, ieskaitot kredītbrīvdienu periodu. Aizdevuma mērķis ir ražotnes izveide un iekārtu iegāde. Aizņēmēja paša finansējums ir sākot no 20%, kas var būt arī struktūrfondu līdzfinansējums. Par nodrošinājumu var kalpot gan esošais nodrošinājums, ražošanas ēkas un iekārtas, gan projekta ietvaros pērkamie/izveidojamie aktīvi.

Līzinga finansējums ir izsniedzams līdz septiņiem gadiem un tā mērķis ir iekārtu un/vai tehnikas iegāde. Pirmā iemaksa ir sākot no 15%. Arī šeit ir iespējams finansēt iekārtas, kas tiek pirktas ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Uzņēmums paliek iekārtas/ tehnikas īpašnieks. Par finansējuma nodrošinājumu visbiežāk kalpo pati pērkamā iekārta vai tehnikas vienība.

Tirdziecības finansēšana

Atrisinot aktīvu finansējuma grūtības, ir jādomā par produktu eksporta risku. Priekšapmaksa pilnā apmērā ir vienkāršākais variants, kā atrisināt šāda veida situācijas. Tomēr, pārdodot produkciju pirmo reizi, kad klients vēl nepazīst Jūs un Jūsu produkciju, tikai retos gadījumos klients piekristu uz 100% priekšapmaksu. Kā pasargāt sevi no gadījumiem, kad jauns klients vēlāk izvairās no atlikušas rēķina daļas apmaksas?

Risinājumus var atrast piedāvāto bankas pakalpojumu klāstā, un tie ir:

  • Bankas garantija;
  • Eksporta akreditīvs;
  • Dokumentu inkaso;
  • Faktorings.