Eksporta garantija

Eksporta kredīta garantija ir garantijas izsniedzēja (Attīstības finanšu institūcijas Altum) apņemšanās atlīdzināt eksportētājam (vai eksporta darījumu finansējošai bankai) zaudējumus ārvalstu debitora maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas gadījumā. Eksporta kredīta garantija var segt gan pircēja risku, gan pircēja saistību garantētāja – pircēja bankas risku, tādejādi tā var tikt piesaistīta kā papildus nodrošinājums arī akredītīva, pircēja bankas garantijas u.c. gadījumos, kad ir šaubas par pircēja bankas likviditāti.

Vairāk informācijas par eksporta kredīta garantiju Altum mājaslapā www.altum.lv.