Noderīgas interneta adreses

Baltkrievijas Republikas oficiālā mājas lapa www.belarus.by
Vietnē ir pieejama informācija par Baltkrieviju, tas valdību, uzņēmējdarbības vidi, tūrisma iespējām u.c. Vietne ir 
krievu, angļu un baltkrievu valodā. 

Baltkrievijas Republikas Prezidenta oficiālā mājas lapa - www.president.gov.by
Baltkrievijas Republikas prezidenta mājas lapa, kurā ir informācija par prezidentu, prezidenta administrāciju, par 
valsts pirmās amatpersonas aktivitātēm. Vietne – krievu, baltkrievu un angļu valodā.

Baltkrievijas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā - http://latvia.mfa.gov.by/
Vietne – krievu un angļu valodā.

Baltkrievijas valdības portāls - www.government.by
Informācija par Baltkrievijas valdības sastāvu, tās darbu, par valdības biroju un valdības preses jaunumiem. Ir 
pieejami vispārīgi dati par Baltkrieviju. Vietne – krievu, baltkrievu un angļu valodā.

Baltkrievijas Republikas Nacionālā banka - www.nbrb.by
Informācija par monetāro politiku, finanšu tirgus uzraudzību, finanšu tirgiem, norēķinu sistēmām, likumdošanu, 
statistikas datiem, dažādām publikācijām. Vietne - krievu un angļu valodā.

Statistikas komiteja - www.belstat.gov.by
Dažādi statistikas dati par Baltkrievijas Republiku. Vietne - krievu un angļu valodā.

Baltkrievijas Tūrisma portāls - http://belarustourism.by/
Tūrisma informācija par Baltkrieviju – veidiem, kā līdz Baltkrievijai nokļūt, izcenojumiem, ievērojamākām apskates 
vietām, tradīcijām, kultūru, mākslu un kulinārijas izstrādājumiem. Kā arī informācija par galvenajiem notikumiem, 
atpūtas iespējām. u.c. Vietne ir krievu, angļu, franču, čehu, vācu un itāļu valodā. 

Baltkrievijas Ekonomikas Ministrija - www.economy.gov.by
Informācija par ministriju un tās darbību uzņēmējdarbības veicināšanas, darba tirgus stabilizēšanas un investīciju 
piesaistes jomā. Vietne – krievu un angļu valodā.

Baltkrievijas Tirdzniecības ministrijas mājas lapa www.mintorg.gov.by
Informācija par ministriju un tās aktivitātēm, likumdošanas aspektiem tirdzniecībā, sabiedriskās ēdināšanas un citu 
pakalpojumu nozarēs, kā arī ārējās tirdzniecības jautājumos. Vietne ir angļu un krievu valodā.

Baltkrievijas Ārlietu ministrijas mājas lapawww.mfa.gov.by Informācija par ministrijas darbību un 
funkcijām, valsts ārējo ekonomisko darbību un sadarbību ar citām valstīm, Baltkrievijas likumdošanas aktiem, kas 
attiecas uz valsts ārējo ekonomisko darbību. Vietne ir krievu un angļu valodā.

Baltkrievijas Investīciju un privatizācijas aģentūra - http://www.investinbelarus.by/en/
Investīciju piesaistes aģentūra, kas darbojas kā vienas pieturas aģentūra ārvalstu investoriem. Visu veida 
informācija par investīciju vidi un iespējām investēt Baltkrievijā. Vietne ir angļu un krievu valodā.