Medicīnas tūrisma uzņēmumu tirdzniecības misija Horvātijā (Zagrebā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas ārstniecības pakalpojumu sniedzējus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies 2019. gada 13.-15. martā Zagrebā, Horvātijā.

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiek sniegta iespēja apmeklēt konferenci “5th Annual Medical Tourism Conference”, kā arī piedalīties konferences organizatoru veidotajā kontaktbiržā.

Konferences galvenā tēma šogad tiks vērsta uz to, kā piesaistīt starptautiskos pacientus digitalizācijas un globalizācijas laikmetā! Tiks atklātas veiksmīgas stratēģijas, kuru panākumu pamatā ir nodrošināt gala klientiem pielāgotu pieredzi, kā arī tiks apspriestas nākotnes tendences medicīnas tūrismā. Konferences programma pieejama šeit .

MTCE nodrošinās interaktīvu platformu, kurā speciālisti un vadošie eksperti šajā jomā dalīsies, apspriedīs un veidos stratēģijas turpmākai izaugsmei un inovācijai, lai uzturētu veiksmīgu ārstniecības iestāžu darbību.

MTCE 2019 kontaktbirža apvieno pasaulē svarīgākos dalībniekus medicīnas tūrisma nozarē, tostarp – veselības apdrošināšanas kompānijas, ceļojumu aģentus, ceļojumu operatorus, ārstniecības iestāžu vadītājus, slimnīcu un klīniku pārstāvjus no Vidusjūras reģiona.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem veselības aprūpē.

Tirdzniecības misijas programma:
12. martā ierašanās Zagrebā
13. martā 8:30-17:00 dalība konferencē
14. martā 8:30-15:30 dalība konferencē
15. martā 8:30-18:00 divpusējās uzņēmumu tikšanās un ārstniecības iestādes apmeklējums
16. martā atgriešanās Rīgā

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 7 uzņēmumi.

Dalības maksa konferencē - 1600 EUR, kas iekļauj  uzņēmuma divu pārstāvju dalību kontaktbiržā, uzņēmuma divu pārstāvju ieejas kartes konferencē, 10 garantētas B2B tikšanās kontaktbiržā, pilns konferences dalībnieku saraksts pirms pasākuma.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde [at] liaa.gov.lv