Medicīnas pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības misija "LEISURE 2018" laikā Baltkrievijā (Minskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas pakalpojumu sniedzējus piedalīties tirdzniecības misijā Baltkrievijā, kas norisināsies pasākuma 21st International Fair for Tourism "LEISURE – 2018" ietvaros 2018. gada 4. - 5. aprīlī Minskā!

Tirdzniecības misijā aicina pieteikties uzņēmumus, kuri vēlas tikties ar medicīnas tūrisma aģentiem no Baltkrievijas un pārrunāt sadarbības iespējas. Pasākuma ietvaros tiks organizēta kontakbirža un tirdzniecības misijas dalībniekiem būs iespēja prezentēt sava uzņēmuma piedāvājumu.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

  • 04.04.2018. - 05.04.2018. ierašanās Minskā, kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālas tikšanās
  • 05.04.2018. biznesa seminārs un B2B

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda).

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane [at] liaa.gov.lv