Maijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pieauga tikai par 0,6 %

11.07.2016.

2016. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 0,6 %, preču eksporta vērtībai pieaugot par 0,9 % un importa vērtībai – par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 0,8 miljardu eiro apmērā, bet importēja par vienu miljardu eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,6 % (2016. gada aprīlī – 45,5 %).

Svarīgākās izmaiņas eksportā maijā, salīdzinot ar aprīli:
parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 21,9 milj. eiro jeb 32,2 %,
satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports pieauga par 14,4 milj. eiro jeb 34,2 %,
ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 8,3 milj. eiro jeb 12,5 %,
mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 10,8 milj. eiro jeb 7,7 %,
augu valsts produktu eksports saruka par 8,1 milj. eiro jeb 16,2 %.

Svarīgākās izmaiņas importā maijā, salīdzinot ar aprīlī:

satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 59,1 milj. eiro jeb 84,4 %,
minerālproduktu imports pieauga par 17,5 milj. eiro jeb 22,9 %,
mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 29,5 milj. eiro jeb 13,1 %,
ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 19,4 milj. eiro jeb 14,8 %,
augu valsts produktu imports samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb 19,4 %.

Maijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,8 %), Vācija un Apvienotā Karaliste (katra 6,8 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,3 % no importa kopapjoma), Vācija (11,2 %), Polija (10,3 %) un Igaunija (7,9 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 6,7 %, bet importā – 6,2 %.