Mašīnbūves, metālapstrādes un IKT nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Lamiera" un "Made in Steel" laikā Itālijā (Milānā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes, kā arī IKT nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā un produktu prezentācijā Itālijā, kas norisināsies starptautiskās izstāžu Lamiera” un “Made in Steel laikā 2019. gada 15.-18. maijā.

Izstādes notiek reizi 2 gados. Izstādē “Lamiera” pārstāvētie sektori - kompleksas automatizētas sistēmas, mašīnas un iekārtas lokšņu metāla, cauruļu, sekciju, stiepļu un metāla konstrukciju apstrādei; metināšanas un virsmas apstrādes tehnoloģijas, preses, veidnes, darbgaldi, metāla konstrukciju darbarīki, stiprinājumu sistēmas, inovatīvi materiāli, kā arī industrijas 4.0 risinājumi, robotika un apakšlīgumi (subcontracting).

Sīkāka informācija: www.lamiera.net/en/the-exhibition/

“Made in Steel” savukārt ir nozīmīgāks pasākums Dienvideiropā, kas veltīts visai tērauda piegādes ķēdei. Sīkāka informācija: https://www.madeinsteel.it/en/

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja izvietot informāciju par savu piedāvājumu LIAA pārstāvniecības Itālijā organizētajā stendā izstādē “Lamiera”, apmeklēt izstādi “Made in Steel”, kā arī piedalīties divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programma

15.05.2019                          
Ierašanās Milānā
9:00 – 18:00 Dalība izstādē “Lamiera” / izstādes “Made in Steel” apmeklējums / individuālās tikšanās
16.05.2019                          
Ierašanās Milānā
9:00 – 18:00 Dalība izstādē “Lamiera” / izstādes “Made in Steel” apmeklējums / individuālās tikšanās
17.05.2019                          
9:00 – 18:00 Dalība izstādē “Lamiera” / individuālās tikšanās
Atgriešanās Rīgā
18.05.2019                          
9:00 – 18:00 Dalība izstādē “Lamiera” / individuālās tikšanās
Atgriešanās Rīgā
19.05.2019
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 150 – 200 EUR, viesnīca 80 – 150 EUR / nakts).

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: + 371  67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica [at] liaa.gov.lv