Paplašina eksportējošo uzņēmumu loku, kuri varēs saņemt valsts atbalstu darbinieku atalgojumam

05.10.2020.

2020. gada 29. septembra Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumos “Par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai”, paplašinot to uzņēmumu loku, kuri varēs pretendēt uz valsts atbalstu. Pēc grozījumu apstiprināšanas Eiropas Komisijā (EK), kas provizoriski varētu notikt divu nedēļu laikā, uz atbalstam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) elektroniski varēs pieteikties arī tie eksportējošie uzņēmumi, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības vai akvakultūras produktu pārstrādi.

Eksportējošie uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, tāpat kā līdz šim varēs saņemt atbalstu 25 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Lauksaimniecības produktu pārstrādē strādājošie eksportējošie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu līdz 800 tūkstošiem eiro, bet akvakultūras produktu pārstrādes nozarē strādājošajiem eksportējošajiem uzņēmumiem maksimālais valsts atbalsta apjoms saskaņā ar EK nosacījumiem noteikts 120 tūkstošu eiro apmērā.

“Līdz 28. septembrim eksportējošo uzņēmumu subsidēto darba algu programmā bijām saņēmuši pieteikumus no 235 uzņēmumiem par 27,7 miljoniem eiro, bet izmaksas veiktas 21,5 miljonu eiro apmērā. Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem tiks pagarināts arī pieteikšanās termiņš. Uzņēmumi savus pieteikumus valsts atbalstam varēs iesniegt līdz 30. oktobrim, un saņemtie līdzekļi darbinieku atalgojumā būs jāizmaksā līdz 2021. gada 31. martam,” stāsta LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalsts pārtikas produktu eksportētājiem tiks piešķirts ar nosacījumu, ka uzņēmumi papildus neveic darbību primārās lauksaimniecības nozarē, tai skaitā uzņēmumu apgrozījumu neveido ienākumi no primārās lauksaimniecības produktu eksportēšanas.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst eksportējošajiem uzņēmumiem, lai saņemtu valsts atbalstu:

  • eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro;
  • ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz augustam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;
  • darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas VSAOI, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • uz pieteikuma iesniegšanas dienu uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Pēc uzņēmumu iesniegumu saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļa vietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam.

Sākotnēji eksportējošo uzņēmumu subsidēto darba algu programmai tika piešķirts 51 miljons eiro, bet tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu atbalstam 19,2 miljoni eiro.

Jāuzsver, ka LIAA administrētajā tūrisma nozares subsidēto algu valsts atbalsta programmā pieteikumu pieņemšana noslēgusies 30. septembrī. Šajā programmā līdz 28. septembrim saņemti 816 pieteikumi par 14,4 miljoniem eiro, bet līdz šim izmaksāti ir 10,5 miljoni eiro.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni +371 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi [at] liaa [dot] gov [dot] lv.

Informāciju sagatavoja:
LIAA Komunikācijas un informācijas departaments
+371 29725674
prese [at] liaa [dot] gov [dot] lv