LIAA pārstāvniecības Krievijā vadītāja Iveta Strupkāja saņem Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atzinības rakstu

2017.gada 15.martā Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurme pasniedza Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā Finanšu ministrijas specializētajam atašejam muitas jautājumos Intai Kovaļevskai un Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūras pārstāvei Krievijas Federācijā Ivetai Strupkājai. 

Apsveicam!

 
Attēli: