Latvijas uzņēmēji dodas biznesa vizītē uz Austriju

07.04.2015.

Lai paplašinātu divpusējo sadarbību, no šī gada 8. līdz 9.aprīlim Latvijas uzņēmēju delegācija dodas uz Austriju, Vīni, lai piedalītos Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītes ietvaros. Biznesa vizītes mērķis ir atrast jaunus eksporta tirgus un piesaistīt investīcijas.

Biznesa delegācijas sastāvā ir 25 Latvijas vadošie uzņēmumi pārstāvot IKT, kokapstrādes, transporta un loģistikas, pārtikas un dzērienu, izglītības, finanšu, dizaina un tekstilrūpniecības, projektēšanas, metālapstrādes, mašīnbūves, tūrisma un citas jomas.

Latvijas biznesa delegācijai Vīnē notiks biznesa forums un divpusējās tikšanās abu valstu uzņēmējiem, nozaru apaļā galda diskusijas, darba grupu un individuālās tikšanās. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt Austrijas Saimniecības kameru un Austrijas Dzelzceļa uzņēmumus.

Uzsākot vizīti, trešdien, 8.aprīlī  Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēs Austrijas Saimniecības kameru, kur notiks informatīvais seminārs Uzņēmējdarbība Austrijā par ekonomiku un biznesa kultūru pēc kura sekos   Latvijas – Austrijas  biznesa forums. Foruma ietvaros tiks prezentēts transporta un loģistikas sektors Latvijā un Austrijas piedāvājums transporta un loģistikas jomā.

Pēc biznesa foruma notiks divpusējās tikšanās un individuālie uzņēmumu apmeklējumi.

Ceturtdien, 9.aprīlī transports nozares uzņēmēji apmeklēs Austrijas Dzelzceļa uzņēmumus, tai skaitā jauno Austrijas Dzelzceļa loģistikas termināli. Pārējai biznesa delegācijai notiks individuālās tikšanās ar sadarbības partneriem un   Vīnes nākotnes pilsētas ASPERN, ko plānots pabeigt 2028.gadā, apmeklējums.