Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misija Čehijā (Prāgā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Ķīnas Investīciju forumā 16+1, kas tiek organizēts Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu augstākā līmeņa sanāksmes ietvaros 2018. gada 15. – 17. oktobrī Prāgā!

Ķīnas Investīciju foruma 2018 laikā norisināsies diskusiju paneļi, B2B sesijas un vairāki saviesīgi pasākumi. Šī gada pasākuma prioritāte ir uzņēmējdarbība un rezultātu sasniegšana.

Papildu informācija par pasākumu pieejama šeit.

Pasākuma atklāšanas ceremonijā piedalīsies augsta līmeņa ierēdņi no Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Plānots, ka forums pulcēs ap 250 dalībnieku no Centrālās un Austrumeiropas valstu reģiona un ap 250 dalībnieku no Ķīnas.

Lūgums interesentiem dalībai Ķīnas Investīciju forumā līdz 2018. gada 30. septembrim reģistrēties foruma mājas lapā šeit, kā arī pirms vizītes nosūtīt pieteikuma anketuuz valsts.vizites [at] liaa.gov.lv, lai pēc vizītes atgūtu 50% no ceļa (transporta) izdevumiem, ja kvalificējaties kā atbalsta saņēmēji atbalsta programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)”.

Vairāk par atbalstu dalībai tirdzniecības misijās - šeit.

*Latvijas uzņēmējiem pieejamas 7 vietas dalībai Ķīnas Investīciju forumā 2018

Organizatoriski jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta un naktsmītnes izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi:
    • Aviobiļete Rīga – Prāga – Rīga: apmēram 350 EUR;
    • Viesnīca: viesnīcu par īpašu cenu iespējams rezervēt, veicot reģistrāciju pasākumam, foruma mājas lapā.

 (Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas)

Tiek nodrošināts bezmaksas transports no abām ieteiktajām viesnīcām uz foruma norises vietu un atpakaļ.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Kontaktinformācija:
Elīze Janberga
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039401, +371 26425900
E-pasts: elize.janberga [at] liaa.gov.lv