Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijā Horvātijā (Dubrovnikā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas Biznesa forumā 16+1, kas tiek organizēts Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu augstākā līmeņa sanāksmes ietvaros Dubrovnikā 2019. gada 12. aprīlī.

Biznesa foruma 2019 laikā norisināsies vairāki diskusiju paneļi, kuros tiks apspriestas šādas tēmas: Infrastruktūra un investīcijas, Ražošana un inovācijas, Tirdzniecība, Tūrisms un Kultūra, kā arī norisināsies B2B sesijas.

Pasākuma atklāšanas ceremonijā piedalīsies augsta līmeņa ierēdņi no Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Plānots, ka forums pulcēs ap 250 dalībnieku no Centrālās un Austrumeiropas valstu reģiona un ap 250 dalībnieku no Ķīnas. Piedaloties pasākumā būs iespējams tikties gan ar Ķīnas gan arī ar Centrālās un Austrumeiropas uzņēmējiem.

Informācija par šo forumu tā dalībniekiem, divpusējo tikšanās pieprasīšana, kā arī ieteicamām viesnīcām foruma dalībniekiem atrodama saitē - šeit.

Lūgums interesentiem dalībai Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas biznesa forumā 16+1 2019 līdz 26. martam reģistrēties foruma mājas lapā - šeit , kā arī nosūtīt pieteikuma anketu uz valsts.vizites [at] liaa.gov.lv , lai pēc vizītes atgūtu 50% no ceļa (transporta) izdevumiem, ja kvalificējaties kā atbalsta saņēmēji atbalsta programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)”.

Vairāk par atbalstu dalībai tirdzniecības misijās: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u/tirdzniecibas-misijas

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Organizatoriski jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta un naktsmītnes izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļete Rīga – Dubrovnika – Rīga: apmēram 300 EUR;
  • Viesnīca: viesnīcu par īpašu cenu iespējams rezervēt, veicot reģistrāciju pasākumam, foruma mājas lapā un sazinoties ar ieteikto viesnīcu.

Tiks nodrošināts bezmaksas transports no lidostas uz ieteikto viesnīcu un uz foruma norises vietu un atpakaļ. Vairāk informācijas pasākuma mājas lapā.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uzņēmēju delegācijas dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā dalības maksas un ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, pēc dalības tirdzniecības misijā iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas par de minimis atbalstu pieejams šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, + 371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv