Latvijas uzņēmumu kopstends izstādē "Babyland 2018" Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus, bērnu preču ražotājus piedalīties Latvijas uzņēmumu kopstendā (ar standarta konstrukcijām) izstādes “Babyland”2018” ietvaros, kas norisināsies 2018. gada 23.-25. novembrī, Viļņā, Lietuvā!

Latvijas uzņēmumiem būs iespēja izstādīt savus produktus izstādes "Babyland 2018" Latvijas uzņēmumu kopstendā.

Uzņēmumi dalībai kopstendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas un saskaņā ar izstādes “Babyland” organizatoru lēmumu par uzņēmumu atbilstību izstādes konceptam.

Latvijas uzņēmumiem tiks piedāvātas šadas iespējas:

Piedalīties kopstendā ar atsevišķi atdalīto plātību Latvijas kopstendā. Vieta ir paredzēta 3-4 dalībniekiem, minimālā plātība ir 6 kv.m. Šajā gadījumā ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām:

  • Stenda laukuma noma – 50.00 EUR/ m(piem. 6 mx 50 EUR t.i. kopā vienam uzņēmumam 300.00 EUR);
  • Reģistrācijas maksa, t.sk. informācijas ievietošana katalogā – 130 EUR;
  • Standarta stenda konstrukcijas noma – 19.00 EUR/ m;

Piedalīties tirdzniecības misijā ar darba vietu LIAA kopstendā. Vieta ir paredzēta 5-8 dalībniekiem, stenda platība atkarībā no dalībnieku skaita būs no 12 līdz 18 kvadrātmetriem. Šajā gadījumā ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām:

  • Reģistrācijas maksa, t.sk. informācijas ievietošana katalogā – 130 EUR

Tiks organizētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem uz vietas stendā vai ar izbraucienu pie partneriem.

Tiks nodrošinātas papildus mārketinga aktivitātes sociālajā tīklā Facebook, lapā www.facebook.com/AtraskLatvija, t.sk. pasākuma izsludināšana, publikāciju ievietošana par katru dalībnieku pirms un pasākuma laikā, reportāžas, video, konkursi ar mērķi palielināt Latvijas ražotāju atpazīstāmību.

Informācijas ievietošana katalogā http://www.atrasklatvija.lt/vaikams/

Visiem stenda dalībniekiem būs iespēja novadīt edukācijas apmācības stundas garumā blakus esošajā plātībā “Radošās darbnīcas”. Tiks nodrošināti asistenti, kuri varēs palīdzēt tos novadīt lietuviešu valodā.

Uzņēmumiem jārēķinās ar papildus izmaksām:

  • Transports, dienas nauda, viesnīca u.c.
  • Eksponātu transportēšanas organizēšana

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Jeļena Markūne, pārstāvniecības vadītāja
LIAA pārstāvniecība Lietuvā

M.K.Čiurlionio gatvė 76, LT 03100 Vilnius, Lietuva
Tālrunis: +370 52131140
Mobilais t.: +370 65233237, +371 22012778
E-pasts: jelena.markune [at] liaa.gov.lv