Latvijas uzņēmumu kopstends inženiernozaru piegāžu un kooperācijas izstādē "ESEF 2020" Nīderlandē (Utrehtā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus pieteikties dalībai kopstendā starptautiskajā izstādē "ESEF 2020" Nīderlandē, kas norisināsies 2020. gada 17. - 20. martā Utrehtā!

Izstāde "ESEF" ir lielākā BeNeLux valstu industriālo piegāžu un kooperācijas (sub-contracting) izstāde, kura tiek rīkota reizi divos gados. 2018. gadā izstādē  piedalījās 350 dalībnieki, izstādi apmeklēja apm. 23 000 apmeklētāju.

Izstādē pārstāvētās nozares ir: piegādes un kooperācija (metālapstrādes pakalpojumi un komponenti, elektronikas komponenti un montāža, hidraulika, plastmasas un tehniskās gumijas izstrādājumi), jaunie materiāli kā arī inženieru pakalpojumi. Sīkāka informācija par izstādi: http://www.esef.nl/

Dalībai izstādē tiek plānots nomāt 40 m2 stenda laukumu ar trijām atvērtām sienām un ar standarta stenda konstrukcijām. Dalībnieku skaits stendā - ne vairāk kā 6 uzņēmumi.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajos stendos veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 6 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī stendu atcelt.

Kopstenda organizatoriskie izdevumi (izstādes standarta stenda platības noma, standarta stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, stenda aprīkojums, kā arī dalībnieku reģistrācijas maksas izstādē), neskaitot katra stenda dalībnieka nomāto individuālo stenda aprīkojumu un mēbeles, kopā varētu būt apmēram 14150,00 eur, kas, dalot uz sešiem stenda dalībniekiem, varētu būt apm. 2360,00 eur katram no uzņēmumiem – stenda dalībniekiem.

Stenda dalībniekiem pašiem vēl ir jāsedz mārketinga, eksponātu transporta, kā arī savu darbinieku komandējumu izmaksas.

LIAA negarantē atbalsta piešķiršanu: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/ligums-par-atbalsta-sanemsanu. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai kopstendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv