Latvijas uzņēmumi arvien veiksmīgāk iesaistās NATO iepirkumos

14.05.2019.

Šā gada 7.-8.maijā norisinājās trešās Latvijas industrijas dienas NATO un ES, Briselē, kuras organizēja Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju.

Latvijas industrijas dienas NATO un ES ir veicināt industrijas iesaistīšanos starptautiskos projektos un apzināt biznesa iespējas plānotajos iepirkumos.

Trešās Latvijas industrijas dienas NATO un ES sākotnēji iezīmēja Eiropas Savienības dimensiju aizsardzības un drošības sfērās.

Tikšanās ar Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas savienībā ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Sanitu Pavļutu-Deslandes sniedza ieskatu ES dalībvalstu centienos veidot vienotu aizsardzību, kas iespējama tikai pateicoties ciešai sadarbībai un atbilstošam ES daudzgadu budžetam.

Jāatzīmē, ka nākošajā daudzgadu budžetā (2021-2028) paredzēti 13 miljardi eiro aizsardzības industrijas attīstībai un galvenais uzsvars ir uz militāro produktu konkurētspējas veicināšanu.

Lai izprastu industrijas lomu iespējas Eiropas aizsardzībā un drošībā, norisinājās tikšanās ar Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, industrijas, uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu ģenerāldirektorāta Aizsardzības nodaļas vadītāju Mr. Alain Alexis un Eiropas Aizsardzības aģentūras Industrijas stratēģijas un ES politikas nodaļas vadītāju Mr. Pieter Taal.

Tikšanos laikā pārunnāta aizsardzības un idustrijas politikas, kas norisinās ciešā sasaistē ar pētniecību un inovācijas strukturētu atbalstu.

DAIF Latvija aktīvi iesaistās šajos konsultāciju procesos un sniedz padziļinātu informāciju Latvijas uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm.

 

Publicitātes foto

 

Latvijas industrijas dienas NATO un ES otrā dienā norisinājās tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku NATO Induli Bērziņu, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības NATO darbiniekiem. Tika pārrunātas aktuālās investīciju programmas un projekti.

Savukārt NATO Komunikāciju un informācijas aģentūras (NCIA) un NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras pārstāvji iepazīstināja ar nākotnes biznesa iespējām, atziņām, kas gūtas iepriekšējo līgumu īstenošanā, kā arī sniedza uzņēmumiem praktiskas rekomendācijas turpmākai dalībai aģentūru iepirkumos.

Tradicionālas kļuvušas arī bilaterālas tikšanās ar citu valstu pārstāvjiem NATO. Šoreiz bija iespēja iepazīties ar Nīderlandes pārstāvi NATO Investīciju komitejā un uzzināt par BENELUX valstu industrijas sadarbības pieredzi.

Jāatzīmē, ka ar šo valstu aizsardzības industriju organizācijām DAIF Latvija veidojusi kopīgas pozīcijas politikas plānošanas procesā.

Šobrīd turpat 30 Latvijas ražotājiem jāspēj apliecināt sava varēšana, apzinoties, ka NATO struktūrās produktus un pakalpojumus pieteikuši aptuveni 5000 uzņēmumi, no kuriem vismaz 80% ir mazie un vidējie uzņēmumim.

Savukārt NATO aģentūru pārstāvji vēstīja, ka viņiem ir svarīga industrijas iesaiste “ātri” un “agri”, ņemot vērā, ka pastāvīgi nepieciešami jauni risinājumiem atbilstoši jauniem izaicinājumiem.

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle atzīmē, ka ciešā sadarbība starp DAIF Latvija, Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju sniedz pirmos augļus.

Proti, 2016.gadā Latvijas industrija parakstīja līgumsaistības ar NSPA 15,9 miljonu eiro apmērā, bet 2019.gadā līgumu apjoms plānots 29,2 miljoni eiro.

“Lielā mērā šo izaugsmi nodrošina NATO investīcijas militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā, kur Latvijas uzņēmumiem ir konkurētspējas priekšrocības strādājot pašmāju tirgū,” skaidro E. Egle.

Veiksmīgi savus produktus un pakalpojumus pozicionējuši: BELSS, Lumina Group, UPB, Arčers, MERKS, OTRĀ AVĒNIJA, RĪGAS PIROTEHNIKA un STONEWIN.

Atzinīgi vērtējams arī uzņēmuma BELSS paziņojums š.g. 13.maijā par līgumu ar NSPA par “Pārvietojamas nometnes iekārtu un aprīkojuma piegādi”, kur kopējā summa ir 6,2 miljonu eiro līgumu.

Latvijas industrijas dienas NATO un ES ir unikāls formāts, kas sniedz profesionālu ieskatu un praktiskus padomus, lai mērķtiecīgi veidotu jaunus veiksmes stāstus.

Šādā veidā Industrijas dienu NATO un ES organizētāji iedrošina Latvijas ražotājus un pakalpojumu sniedzējus kāpināt atpazīstamību NATO un ES institūcijās, rosina veidot konsorcijus ar citu valstu uzņēmumiem, iesaista starptautiskās piegādes ķēdēs apjomīgākos NATO aģentūru iepirkumos, kā arī sniedz atbalstu nākotnes dalībai Eiropas Aizsardzības fondā.

Latvijas industriju šogad pārstāvēja DAIF Latvija biedri un DAK dalībnieki no dažādām tautsaimniecības nozarēm: Lightspace Technologies, Teters, Rotons, BELSS, Brief, Latvijas Mobilais Telefons, VAS Elektroniskie sakari un VALPRO.

DAIF Latvija ir vienīgā drošības un aizsardzības industriju un zinātni pārstāvošā organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. DAIF Latvija apvienojušies vairāk kā 70 uzņēmumu, universitāšu un asociēto biedru – ārvalstu militārie ražotāji. DAIF Latvija nacionālā līmenī aktīvi sadarbojas ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un LR Saeimu.

DAIF Latvija īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide”.

Latvijas Drošības un aizsardzības klasterī (DAK) šobrīd apvienojušies vairāk kā 30 uzņēmumi un 4 augstākās izglītības iestādes. DAK mērķi ir radīt priekšnosacījumus uzņēmumu eksporta, inovāciju un produktivitātes pieaugumam. DAK ietvaros specializējamies jaunās attīstības jomās – kiberaizsardzība un viedie materiāli.