Latvijas uzņēmēju delegācijas dalība Latvijas novadu dienās Baltkrievijā (Vitebskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijā Baltkrievijā, kas norisināsies 2018. gada 28. - 30. novembrī Vitebskā!

Tirdzniecības misiju uz Vitebsku organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra LIAA) sadarbībā ar Latvijas Republikas konsulātu Vitebskā, Latvijas novadu dienas Vitebskā organizē Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā, sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Baltkrievijā, kā arī LIAA, LBESVB un LTRK. No Vitebskas apgabala puses galvenais organizators ir Vitebskas apgabala izpildkomiteja, kā arī Baltkrievijas Tirdzniecības un Rūpniecības palātas Vitebskas nodaļa, Vitebskas pilsētas izpildkomiteja, tūroperators “ILVA”.

Vizītes ietvaros 29. novembrī notiks dalība Latvijas-Vitebskas forumā, kurā ir paredzēta plenārsēde un sekojoši paralēlie semināri-apaļie galdi un divpusējas tikšanās:

  • Biznesa forums
  • Tūrisma seminārs
  • Pašvaldību pārstāvju sanāksme

30. novembrī ir paredzēti Baltkrievijas uzņēmumu/organizāciju apmeklējumi.

Informācija par Vitebskas apgabalu

Vitebskas apgabals robežojas ar Latvijas Republiku, ir nozīmīgs sadarbības partneris dažādās jomās. Apgabala nozīmīgākās pilsētas: – Novopolocka, Vitebska, Orša, Polocka. Apgabalā dzīvo aptuveni 1,2 milj. cilvēku.

Vitebskas apgabalā galvenās nozares ir vieglā rūpniecība, pārtikas pārstrāde, naftas pārstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, lauksaimniecība, kā arī transports ir attīstīts ceļu un dzelzceļa tīkls. Vitebskā atrodas brīvā ekonomiskā zona “Vitebska”.  Apgabala lauksaimniecības uzņēmumi specializējas piena, cūkgaļas, mājputnu, linu, labības un dārzeņu ražošanā.

Vitebskas apgabals bagāts ar ezeriem, upēm meža masīviem, apgabalā attīstās tūrisma nozare. Apgabalā ir dzimuši vai dzīvojuši pasaules slaveni mākslinieki kā Iļja Repins, Marks Šagāls, Kazimirs Maļevičs, kuru daiļrade piesaista tūristus no ārvalstīm.

Apgabalā atrodas 6 augstskolas.

Informācija par Vitebskas apgabalu - http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/

Organizatoriskie jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi: atkarībā no delegācijas lieluma un nepieciešamības, iespējams, tiks organizēts kopējs transports no Rīgas uz Vitebsku un atpakaļ;
  • Viesnīca: cena par vienu nakti – apmēram 35 EUR

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 5. novembrim.

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv