Latvijas Startup uzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma “Oslo Big Data Day” hakatona ietvaros Norvēģijā (Oslo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas Startup uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā “Oslo Big Data Day” organizētajā hakatonā. Tirdzniecības misijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties hakatonā, kurš norisināsies no 15. līdz 17. martam Oslo, Norvēģijā.

Hakatona ietvaros vairākas komandas 48 stundu garumā attīstīs biznesa idejas un modeļus, saņems atgriezenisko saiti vairākās mentoringa sesijās un pasākuma noslēgumā “pitch” prezentēs paveikto žūrijai. Pasākuma ietvaros hakatona dalībniekiem būs iespēja pierādīt savas spējas, sadarboties starptautiskās komandās, strādāt mērķtiecīgi pie projekta un problēmu risināšanas.

Uzvarētāju komanda iegūs iespēju “pitch” prezentēt savu izveidoto biznesa modeli investoriem 19.martā, Oslo Big Data Day ietvaros.

Hakatona laikā dalībniekiem tiks nodrošinātas bezmaksas ēdienreizes pasākuma norises vietā. Dalībniekiem līdzi jāņem: portatīvais dators, lādētāji, guļammaiss un vizītkartes. Hakatona laikā nakšņošana paredzēta pasākuma norises vietā savā līdzpaņemtajā guļammaisā.

Tirdzniecības misijas tiks organizēta tikai tad, ja dalībai pieteiksies vismaz 2 uzņēmumi. Maksimālais Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits - 5 uzņēmumi. Uzņēmumam jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma izmaksām (transports, naktsmītne, dienas nauda), ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc tirdzniecības misijas pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 8. februārim.

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv